Skip to main content
فهرست مقالات

مکانیسم و عوامل مرتبط با آسیبهای غیر عمدی منجر به بستری در بخش های فوریت های بیمارستان های استان مرکزی

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 38 (6 صفحه - از 88 تا 93)

کلید واژه های ماشینی : بستری در بخش‌های فوریت‌های ،تصادفات وسایل نقلیه ،استان مرکزی ،وسایل نقلیه ،آسیبهای غیر عمدی ،بخش‌های فوریت‌های ،آسیبهای غیر عمدی منجر ،بستری در بخش‌های ،عمدی ،غیر عمدی ،میزان بروز و مکانیسم وقوع ،وسایل نقلیه در سال ،علت آسیب‌های غیر عمدی ،بستری در استان مرکزی ،مکانیسم وقوع آسیب‌ها ،وقوع آسیب‌های غیر عمدی ،میزان بروز حوادث ،تصادفات وسایل ،گروه سنی ،آسیب‌های ناشی از حوادث ،بخش‌های فوریت‌های بیمارستان‌های ،حوادث منجر به بستری ،آسیب‌های منجر به بستری ،استان مرکزی در سال ،وقوع ،وقوع آسیب ،حوادث غیر عمدی ،بیمارستان‌های استان مرکزی ،بستری در استان ،بروز حوادث

زمینه و هدف: آسیب های ناشی از حوادث که نزدیک به %30 از تخت های بیمارستانی را به خود اختصاص داده است با ایجاد هزینه های مربوط به مرگ و میر و درمان و از بین بردن فرصتهای اقتصادی، به عنوان یکی از مشکلات عمده در اکثر جوامع شمرده می شوند. از آنجا که هر گونه برنامه ریزی برای پیشگیری و کنترل حوادث بدون داشتن اطلاعات مطمئن در سطح جامعه امکان پذیر نخواهد بود؛ مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بروز و مکانیسم وقوع آسیب های غیرعمدی منجر به بستری و عوامل مرتبط با آن در استان مرکزی به اجرا در آمد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، از اول فروردین تا پایان اسفند 1381 همه موارد آسیب منجر به بستری در بخش های فوریت های بیمارستان ها، با استفاده از فرم جمع آوری اطلاعات که توسط پرستاران شاغل در بخش تکمیل می شد، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش شد و چگونگی انتشار و همبستگی بین متغیرها با بهره گیری از روش های آمار توصیفی و آزمون مجذور کای، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: در دوره زمانی مورد بررسی 8856 نفر به علت آسیب های غیر عمدی ناشی از حوادث، در بیمارستان های استان مرکزی بستری شدند و میزان بروز حوادث غیرعمدی منجر به بستری 692 مورد در هر یکصد هزار نفر برآورد شد. بروز حادثه در جنس مذکر، سه برابر بیشتر از جنس مونث بود و %77.4 از آسیب دیدگان ساکن شهر بودند. %39.1 حوادث در صبح و %31.4 در عصر روی داده بود. مکان وقوع آسیب در %49.4 موارد جاده و خیابان بود. %44.5 آسیب ها ناشی از تصادفات وسایل نقلیه و %31 به علت سقوط بود. در تصادفات وسایل نقلیه، فرد حادثه دیده رابطه معنی داری با نوع وسیله نقلیه داشت (Pvalue<0.001). به طوریکه در %64.3 تصادفات موتور سیکلتی، فرد حادثه دیده راننده وسیله بود. شایعترین آسیب، شکستگی (%40.5) و سپس ضربه مغزی (%26.7) بود. بین مکانیسم آسیب و متغیرهای جمعیتی سن، جنس، شغل و همچنین زمان و مکان وقوع آسیب، رابطه معنی داری مشاهده شد (Pvalue<0.001). نتیجه گیری: تصادفات وسایل نقلیه در سال 1381 علت نیمی از آسیب های منجر به بستری را در استان مرکزی تشکیل می دادند. بنابراین برنامه های پیشگیری و کنترل این نوع حوادث باید به عنوان یک اولویت بهداشتی مورد توجه قرار گیرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.