Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مواردی از خودکشی کودکان مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم

نویسنده:

(5 صفحه - از 123 تا 127)

کلیدواژه ها : خودکشی ،کودکان ،عوامل زمینه‌ای اصلاح نهایی

کلید واژه های ماشینی : خودکشی ،کودکان ،بیماریهای ،اقدام به خودکشی ،بیمارستان لقمان حکیم ،کودکان اقدام کننده به خودکشی ،خانواده ،بررسی موارد‌ی از خودکشی کودکان ،روانی ،سن ،افسردگی ،اقدام کننده به خودکشی ناموفق ،خودکشی ناموفق ،کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان لقمان ،دختر ،کودکان رفتار خودکشی ،خودکشی کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان ،رفتار خودکشی ،مرکز پزشکی آموزشی لقمان حکیم ،کودک با خودکشی ناموفق ،آموزش ،تحقیق ،مطالعه ،بررسی ،عوامل استرس‌زا ،افسردگی بیشترین بیماری ،موارد خودکشی با دارو انجام‌گرفته ،هدف بررسی کودکانی ،کودکان مورد بررسی رفتار خودکشی ،علت اقدام ناموفق به خودکشی

زمینه و هدف: نظر به مخاطرات مساله خودکشی به عنوان یکی از اورژانس های روانپزشکی، تنش ها و عوارض شناخته شده آن و اهمیت اطلاع از اپیدمیولوژی خودکشی، این تحقیق با هدف بررسی کودکانی که اقدام به خودکشی کرده و به مرکز پزشکی آموزشی لقمان حکیم مراجعه نموده بودند، انجام گرفت. روش بررسی: تحقیق به روش مطالعه گذشته نگر بین سال های 1378-1382 انجام و پرونده کلیه بیمارانی که با تشخیص قطعی خودکشی مراجعه نموده و ناموفق بودند از بایگانی خارج و مورد مطالعه قرار گرفت. متغیرهای سن، جنس، ساعت، روزهای هفته و ماه خودکشی، وسیله خودکشی، چگونگی اطلاع اطرافیان و منبع آگاهی از رفتار خودکشی، بررسی و در یک فرم اطلاعاتی ثبت گردید. اگر داده های لازم در پرونده موجود نبود از مطالعه حذف می شد. با استفاده از آمار توصیفی، یافته های بدست آمده ارایه گردید. یافته ها: طی مدت مورد بررسی، تعداد 60 نفر واجد شرایط وجود داشتند که در سنین 6 تا 13 سال بودند. از این تعداد %62 پسر و %38 دختر بودند. خودکشی ها در روزهای آخر هفته و در ساعات 6 تا 12 شب بیشتر انجام گرفته و مهم ترین عوامل استرس زا، خانواده گسسته و مشکلات تحصیلی بود. در %93 موارد خودکشی با دارو انجام گرفته بود. از نظر بیماریهای زمینه ای، افسردگی بیشترین بیماری را شامل می شد. %40 کودکان رفتار خودکشی را از طریق تلویزیون و در مراتب بعدی از مادر و افراد خانواده یاد گرفته بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، تحقیقات برای تعیین نقش هر یک از عوامل روانی، زیستی و اجتماعی و نیز انجام یک تحقیق تجربی برای تعیین تاثیر آموزش به خانواده های دارای سابقه خودکشی در پیشگیری از خودکشی در کودکان آنها پیشنهاد می شود.

خلاصه ماشینی:

"چکیده‌زمینه و هدف:نظر به مخاطرات مسئله خودکشی به عنوان یکی از اورژانس‌های روانپزشکی، تنش‌ها و عوارض شناخته شده آن و اهمیت اطلاع از اپیدمیولوژی خودکشی، این تحقیق با هدف بررسی کودکانی که اقدام به خودکشی کرده و به مرکز پزشکی آموزشی لقمان حکیم مراجعه نموده بودند، انجام گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل سن، جنس، فصل، ماه، روز و ساعت اقدام به خودکشی، روش اقدام به خودکشی، چگونگی اطلاع اطرافیان، عوامل استراس‌زای قبل از خودکشی، بیماری‌های زمینه‌ای و همراه، سابقه مراجعه به روانپزشک، سابقه خودکشی و نیز منبع یادگیری رفتار خودکشی بر اساس یک پرسشنامه از قبل تهیه شده که روایی و اعتبار آن قبلا توسط روان شناسان و روان‌پزشکان، معتبر تشخیص داده شده بود برای هر نمونه تکمیل گردید. وجود بیماری‌های روانی و جسمانی در کودکان اقدام کننده به خودکشی در جدول 1 ارایه شده است و نشان می‌دهد که حدود نیمی از کودکان مبتلا به افسردگی و 6/21%آنها مبتلا به صرع بودند. در جدول 2، منبع آگاهی از رفتار خودکشی ارایه شده است و نشان می‌دهد که 40% از کودکان مورد بررسی رفتار خودکشی را از طریق تلویزیون و 20% از مادر و افراد خانواده یاد گرفته بودند. نمودار1-توزیع 60 کودک با خودکشی ناموفق بر حسب روزهای انجام خودکشی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 2:توزیع 60 کودک با خودکشی ناموفق بر حسب عوامل استرس‌زای محیط زندگی آنهابحث‌ تحقیق حاضر نشان داد که در کودکان اقدام کننده به خودکشی 7/61% پسر و 3/38% دختر بودند و یا اقدام به خودکشی در پسران تقریبا دو برابر دختران بود 9P}."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.