Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی انواع تروماهای دستگاه تناسلی خارجی در بیماران بستری شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه در سال های 1382/1386

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 42 (3 صفحه - از 84 تا 86)

کلیدواژه ها : ترومای دستگاه تناسلی:اولین مقاربت ،کرمانشاه وصول

کلید واژه های ماشینی : انواع تروماهای دستگاه تناسلی ،دستگاه تناسلی ،معتضدی کرمانشاه در سال ،بیماران بستری‌شده در بیمارستان ،تروماهای دستگاه تناسلی ،ترومای دستگاه تناسلی ،بیمارستان معتضدی کرمانشاه ،بیمارستان معتضدی ،معتضدی شهر کرمانشاه بستری‌شده ،تناسلی ،کرمانشاه ،دستگاه تناسلی در بیماران ،معتضدی کرمانشاه ،بیماران بستری‌شده ،انواع تروماهای ،معتضدی ،مقاربت ،علت ترومای دستگاه ،ترومای دستگاه ،بستری‌شده ،شهر کرمانشاه ،شایعترین علت ترومای ،شایعترین ،مرکز آموزشی‌درمانی معتضدی کرمانشاه ،افزایش آمادگی و آگاهی جوانان ،استفاده از آمار توصیفی ،ضایعات همرا‌ه با تروما ،توصیفی ،ناحیه تناسلی ،شایعترین آسیب‌ها

زمینه و هدف: تروماهای دستگاه تناسلی می‌تواند عوارض جسمی و روانی داشته باشد که در صورت شناخت انواع و علل شایع ایجاد کننده آن قابل پیشگیری هستند، بررسی حاضر به منظور تعیین انواع تروماهای دستگاه تناسلی در بیماران بستری شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه در سال‌های 1376 تا 1382 انجام شد. روش بررسی: این بررسی از نوع توصیفی با استفاده از داده‌های موجود صورت گرفت.جهت جمع‌آوری اطلاعات اقدام به طراحی یک فرد اطلاعاتی گردید که شامل متغیرهای سن، وضعیت منارک، فصل، شغل، ایتولوژی تروما و ضایعات همراه با تروما بود.در این مطالعه پرونده‌های تمامی بیمارانی که طی سال‌های مطالعه در بیمارستان معتضدی شهر کرمانشاه بستری شده بودند، بررسی شدند.اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: از مجموع 82 بیمار بستری شده، 5/30% آنها دانش‌آموز، 3/68% خانه‌دار، 4/64% ساکن شهر بودند.از نظر فصل، بیشترین فراوانی (5/30%)بروز ترومای دستگاه تناسلی در تابستان و بهار(4/24%) بود.از نظر نوع تروما، شایعترین نوع ترومای دستگاه تناسلی(6/47%) مربوط به آسیب‌های ناشی از اولین مقاربت بود و شایعترین آسیب‌ها(1/67%)پارگی‌های ولوواژینال و بعد از آن پارگی مجرای ادرار (7/31%)بود. نتیجه‌گیری: در این بررسی با توجه به شایعترین علت ترومای دستگاه ژنیتال یعنی آسیب‌های پس از اولین مقاربت، ضروری است برنامه‌ریزی به منظور افزایش آمادگی و آگاهی جوانان این کشور صورت گیرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.