Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فراوانی و توزیع تومورهای ناحیه سلاتورسیکا در اجساد 20 ساله و بالاتر اتوپسی شده در مرکز پزشکی قانونی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 42 (3 صفحه - از 87 تا 89)

کلیدواژه ها : سلاتورسیکا ،تومور هیپوفیز ،آدنوما ،منژیوما ،کرانیوفرانژیوما

کلید واژه های ماشینی : فراوانی تومورها ،فراوانی کلی تومورهای هیپوفیز ،بالاتر اتوپسی ،کرانیوفارنژیوما ،اتوپسی شده ،مننژیوما ،تومورها و سن اجساد ،هیپوفیز مربوط به اجساد ،هیپوفیز رابطه آماری معنی‌داری ،جنس مذکر ،سن و جنس اجساد ،مورد آدنوما ،ناحیه سلاتورسیکا در اجساد ،تومورهای هیپوفیز ،هیپوفیز ،تومورهای ناحیه سلاتورسیکا ،غده هیپوفیز ،تومورهای هیپوفیز در جنس ،آدنوما ،مرکز پزشکی قانونی ،هیپوفیز در جنس مؤنث ،تومورهای هیپوفیز در اجساد ،فراوانی تومورهای هیپوفیز ،تومور هیپوفیز رابطه آماری ،اتوپسی ،تومورهای هیپوفیز در دهه ،مرکز پزشکی قانونی تهران ،سن اجساد رابطه آماری ،سلاتورسیکا ،اجساد

زمینه و هدف: تومورهای هیپوفیز از جمله علل شایع بزرگی غده هیپوفیز می‌باشند.در سری‌های اتوپسی انتخاب شده تا 25% غده‌های هیپوفیز دارای یک میکرو آدنومای اتفاقی کوچک بودند.با توجه به اینکه قبلا مطالعه جامعی در خصوص فراوانی تومورهای هیپوفیز در ایران انجام نشده است این بررسی دارای اهمیت خاصی می‌باشد.هدف از این مطالعه بررسی توزیع فراوانی تومورهای هیپوفیز در اجساد 20 ساله و بالاتر اتوپسی شده در مرکز پزشکی قانونی تهران در سال 1383 و 1384 است. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی و مشاهده‌ای توصیفی، تعداد 186 غده هیپوفیز مربوط به اجساد کالبد گشایی شده در نیمه دوم سال 1383 و تمام طول سال 1384، مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفته و از نظر وجود یا عدم وجود تومور، نوع تومور، اندازه آدنوم و سن و جنس اجساد مطالعه شده‌اند. یافته‌ها: فراوانی کلی تومورهای هیپوفیز، 2/10%(19 مورد ز 186 غده هیپوفیز)بود که 3/4%(8 مورد)کرانیوفارنژیوما، 3/4%(8 مورد) آدنوما و 6/1%(3 مورد)مننژیوما بود.بیشترین فراوانی تومورهای هیپوفیز در دهه سوم(6 مورد)و پس از ان دهه هشتم عمر(5 مورد)بود. فراوانی تومور هیپوفیز در جنس مؤنث 26/11%(8 مورد)از 71 جسد و در جنس مذکر 56/9%(11 مورد)از 115 جسد بود.از نظر فراوانی هر یک از انواع تومورهای هیپوفیز در جنس مؤنث 5 مورد کرانیو فارنژیوما و 3 مورد آدنوما بود؛در جنس مذکر 5 مورد آدنوما و 3 مورد منژیوما و 3 مورد کرانیو فرانژیوما بود.7 آدنوما قطر کمتر از 1 سانتی‌متر(میکروآدنوما)و یک مورد قطر 8/پ سانتیمتر(ماکروآدنوما)داشتند. نتیجه‌گیری: بین جنس اجساد و فراوانی و نوع تومور هیپوفیز رابطه آماری معنی‌داری وجود نداشت.شیوع آدنوما و کرانیوفارنژیوما یکسان بود. بین فراوانی تومورها و سن اجساد رابطه آماری معنی‌دار وجود داشت.میکروآدنوما واضحا شایعتر از ماکروآدنوما بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.