Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه متغیرهای فردی با میزان اضطراب رایانه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1381 - شماره 65 (26 صفحه - از 109 تا 134)

کلیدواژه ها : اضطراب خودکارآمدی رایانه ،تجربه رایانه ،انگیزه‌پیشرفت ،اضطرابخصیصه‌ای

کلید واژه های ماشینی : اضطراب رایانه ،میزان اضطراب رایانه دانشجویان ،خودکارآمدی رایانه ،اضطراب خصیصه‌ای ،رشته‌های تحصیلی ،تجربه رایانه ،اضطراب رایانه با خودکارآمدی ،انگیزه پیشرفت ،میزان اضطراب رایانه ،رایانه با خودکارآمدی رایانه ،میزان اضطراب ،تجربه کار با رایانه ،خصیصه‌ای ،تحصیلی ،مقیاس خودکارآمدی رایانه ،مقیاس اضطراب خصیصه‌ای ،اضطراب خصیصه‌ای روابط ،دانشجویان علوم انسانی ،مقیاس درجه‌بندی اضطراب رایانه ،انگیزه پیشرفت بیشترین روابط ،کار با رایانه ،علوم انسانی ،رایانه در دانشجویان دختر ،رشته تحصیلی بر متغیر ،گویه ،جنسیت و رشته تحصیلی ،رشته‌های تحصیلی تفاوت معناداری ،انگیزه پیشرفت بیشترین ،دانشجویان دختر و پسر ،رشته‌های علوم انسانی

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه اضطراب رایانه با خودکارآمدی رایانه، تجربه رایانه، انگیزه پیشرفت، اضطراب خصیصه‌ای، جنسیت، و رشته تحصیلی دانشجویان انجام گرفته است. نمونه پژوهش 730 نفر دانشجویان مقطع کارشناسی شامل 295 دختر و 435 پسر در سه رشته تحصیلی فنی و مهندسی، علوم پایه، و علوم انسانی از 12 دانشکده دانشگاه تهران، با نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه محقق ساخته تجربه رایانه، مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه، پرسشنامه انگیزه پیشرفت، مقیاس خودکارآمدی رایانه، و مقیاس اضطراب خصیصه‌ای استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که خودکارآمدی رایانه، تجربه رایانه، و انگیزه پیشرفت بیشترین روابط منفی و معنادار را با اضطراب رایانه دارند؛ اما اضطراب خصیصه‌ای روابط مثبت و معناداری را با آن نشان می‌دهد. دانشجویان علوم انسانی در مقایسه با دو رشته دیگر اضطراب بیشتری نشان داده‌اند. بر اساس یافته‌های پژوهش پیشنهاد شده است که دوره‌های آموزشی رایانه، بویژه برای دانشجویان علوم انسانی، ارائه شود تا از این طریق شاهد کاهش اضطراب و افزایش خودکارآمدی رایانه در افراد باشیم.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.