Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر نقاشی درمانی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان عقب مانده ذهنی

نویسنده: ؛ ؛

پاييز و زمستان 1381 - شماره 65 (16 صفحه - از 155 تا 170)

کلیدواژه ها : نقاشی درمانی ،پرخاشگری ،دانش آموزان عقب مانده ذهنی

کلید واژه های ماشینی : رفتارهای پرخاشگرانه دانش‌آموزان عقب‌مانده ،کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش‌آموزان ،نقاشی درمانی ،رفتارهای پرخاشگرانه ،تأثیر نقاشی درمانی ،بررسی تأثیر نقاشی درمانی ،رفتارهای پرخاشگرانه دانش‌آموزان ،دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهنی ،کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ،درمانی ،پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه ،اجرای برنامه نقاشی درمانی ،برنامه نقاشی درمانی ،سنجش رفتارهای پرخاشگرانه ،عقب‌مانده ذهنی ،دانش‌آموزان پسر عقب‌مانده ذهنی ،رفتارهای پرخاشگرانه دانش‌آموزان پسر ،گروه آزمایشی ،ذهنی ،عقب‌مانده ،هنر درمانی ،آزمایشی ،کاهش معنادار رفتارهای پرخاشگرانه ،رفتارهای پرخاشگرانه در گروه ،پس‌آزمون با گروه کنترل ،برنامه مداخله‌گرانه نقاشی درمانی ،آزمون نقاشی ،افراد عقب‌مانده ذهنی ،پیش‌آزمون استفاده گردید ،گروه کنترل

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر نقاشی درمانی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش‌آموزان پسر عقب مانده‌ذهنی آموزش‌پذیر انجام گردیده است. بدین منظور، شصت نفر از دانش‌آموزان پسر عقب مانده ذهنی که دارای رفتارهای پرخاشگرانه بوده‌اند، از چهار منطقه آموزشی شهر تهران، از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. روش پژوهش آزمایشی و براساس طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و انتساب تصادفی صورت گرفته است؛ و از پرسش‌نامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه، که توسط والدین تکمیل گردیده، به عنوان پیش آزمون استفاده گردید. پس از تشکیل دو گروه همتای سی نفری، برنامه نقاشی درمانی به مرحله اجرا در آمد، تحلیل داده‌ها حاکی از کاهش معنادار رفتارهای پرخاشگرانه دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی در گروه آزمایشی بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.