Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان (آزمون تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی وپیوندافتراقی)

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1381 - شماره 14 (23 صفحه - از 3 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : افتراقی ساترلند و کرسی ،دوستان بزهکار ،عامل وابستگی ،تلفیق دو نظریه ،بررسی عوامل مؤثر ،وابستگی نوجوان به خانواده ،پیوند افتراقی ،بزه‌کاری نوجوانان ،نظریه کنترل اجتماعی ،عامل بر شدت بزه‌کاری ،افتراقی ،کنترل اجتماعی ،کودکان و نوجوانان ،ارتباط با بزهکاران ،نظریه پیوند افتراقی ،شدت بزه‌کاری ،بزه‌کاری کودکان و نوجوانان ،نظریه کنترل ،عوامل مؤثر بر بزه‌کاری ،نوجوانان بزهکار ،وابستگی نوجوان ،مسئله بزه‌کاری کودکان ،مسئله بزه‌کاری ،عوامل مؤثر ،فرد بزهکار ،بزه‌کاری می‌شوند ،بزه‌کاری سوق می‌دهد ،حمایت خانواده ،متغیرهای مستقل ،نوجوانان با افراد

در این مقاله، به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانانی که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده اند پرداخته ایم. چارچوب نظری این بررسی یک نظریه تلفیقی است که از تلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای افتراقی ساترلند و کرسی به وجود آورده ایم تا در تعیین علت ها هم عوامل درونی و هم بیرونی موثر در بزهکاری را به حساب آوریم. از بین 140 پسر و 15 دختر زیر 18 سال، که در آن سال دستگیر شده بودند، با 90 پسر و همه دختران مصاحبه سازمان یافته به عمل آورده ایم. چهار متغیر مربوط به معرف اعمال بزهکارانه و 81 متغیر مستقل را که شامل خصوصیات فردی، وضع زندگی و مهاجرت، نظام حمایتی خانواده، باورها و عملکردها، ارتباط بزهکاران و سرگرمی ها و گذراندن اوقات فراغت بودند اندازه گیری کرده ایم. اجرای یک تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سه عامل بر شدت بزهکاری اثر دارند و می توانند آن را تببین کنند. این سه عامل عبارت بودند از: عامل وابستگی نوجوان به خانواده، باورها و نگرش ارتباط با بزهکاران. یافته ها نشان می دهند که هر قدر وابستگی نوجوان به خانواده قوی تر باشد، از شدت عمل بزهکارانه کاسته می شود. باورهای مذهبی عامل بازدارنده بزهکاری اند و نگرش های منفی نسبت به قانون، مجریان قانون، و هنجارهای اجتماعی باعث تقویت بزهکاری می شوند. سرانجام ارتباط با بزهکاران به صورت صمیمی و مستمر قویا نوجوان را به سوی بزهکاری سوق می دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.