Skip to main content
فهرست مقالات

زنان و نهادهای مدنی؛ مسائل، موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (37 صفحه - از 63 تا 99)

کلید واژه های ماشینی : زنان، مشارکت مدنی زنان، اجتماعی، ایران، نهادهای مدنی، سیاسی، عام، راهبردهای مشارکت مدنی زنان، توسعه، زنان و نهادهای مدنی

پائین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان ایرانی به ویژه زنان یکی از مسائل اساسی جامعه در حال گذار امروزی ایران است که بدون شناخت موانع و برنامه ریزی در جهت ارتقا کم و کیف آن مدیریت تضادهای اجتماعی و ساماندهی نظم و توسعه کشور اگر غیرممکن نباشد، حداقل بسیار مشکل خواهد بود. موضوع این مقاله مشارکت مدنی زنان و هدف توصیف و تحلیل جامعه شناختی آن در جهت شناخت سهم هر یک از عوامل در تبیین و پیش بینی میزان ارتقا آن در ایران است. در بخش نظری بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی دیدگاه ها و مرور منابع تجربی موجود یک چارچوب مفهومی تلفیقی و نوین تنظیم گردیده و در قالب آن پرسش های اساسی و فرضیه های اصلی مطرح شده است. در بخش روش شناسی نیز ضمن اشاره به تعریف مفاهیم، نحوه مقیاس سازی ها و شیوه سنجش روایی و پایانی ابزار اندازه گیری، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه و تکنیک های گردآوری و تحلیل داده ها معرفی شده است. در بخش توصیف و تحلیل داده ها ضمن اشاره به مشخصات محیط های اثباتی و هنجاری محل زندگی زنان در استان ها و شهرستان های کشور در سطح کلان، وضعیت خاص اجتماعی شدن زنان در محیط های قومی و خانوادگی در سطح میانی، و نیز ورودی های حاصل از فرایند اجتماعی شدن زنان از لحاظ موقعیت و نقش در جامعه، احساس از محیط هنجاری، پنداشت از اعیان فرهنگی و اجتماعی، ارزش ها و نگرش ها، هویت اجتماعی، میزان رشد نظام شخصیتی و خروجی های نظام شخصیتی از جمله آمادگی آنان برای عمل تشریح گردیده است. علاوه بر توصیف کم و کیف مشارکت مدنی زنان رابطه آن با هر یک از عوامل فوق الذکر در سطوح کلان، میانی و خرد تحلیل و سهم هر یک از عوامل اصلی در تبیین و پیش بینی تغییرات آن در سطح ایران تعیین گردیده است. در پایان بر اساس یافته های علمی، پیشنهادهایی در قالب چند راهبرد اساسی به منظور ارتقا کم و کیف مشارکت مدنی شهروندان ایران به ویژه زنان ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش با رجوع به اغلب دیدگاه‌های نظری و منابع تجربی موجود و بهره‌گیری از نتایج به‌دست آمده از مرور آن‌ها و با اتکا به دیدگاه‌ها یا بینش و تجارب عملی خود پژوهشگر برای تحلیل جامعه‌شناختی مشارکت مدنی زنان در ایران چارچوبی تنظیم و در قالب آن فرضیه‌های اصلی ارائه گردیده است: {Jفرضیه‌های اصلیJ} در سطح کلان-میزان مشارکت مدنی زنان‌با مشخصات محیط اثباتی-هنجاری استان یا شهرستان محل زندگی آنان در سطح کلان رابطه دارد:زنان ساکن در استان‌ها و شهرستان‌های دارای موقعیت جغرافیایی-سیاسی مرکزی یا نیمه‌مرکزی،سطح توسعه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بالاتر و میزان تراکم جمعیت بیشتر،مشارکت مدنی بیشتری دارند. تحلیل واریانس فعالیت مدنی زنان با متغیرهای کلان >CS< {Jتحلیل دومتغیری مشارکت مدنی زنان با متغیرهای سطوح میانی و خردJ} براساس نتایج تحلیل‌های دومتغیری که خلاصه‌ای از برخی موارد آن در جدول شماره 2-5 آمده است می‌توان گفت که مشارکت مدنی زنان با محیط زندگی و موقعیت خاص اجتماعی شدن آنان و ورودی‌های حاصل از آن نظیر پایگاه اجتماعی و نقشی که در جامعه به دست می‌آورند،احساسی که از محیط هنجاری خود پیدا می‌کنند،پنداشت آنان از اعیان فرهنگی و اجتماعی،ارزش‌ها و نگرش‌ها،هویت اجتماعی،میزان رشد نظام شخصیتی و خروجی حاصل از نظام شخصیتی آنان یعنی آمادگی آنان برای عمل رابطه معنی‌داری دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.