Skip to main content
فهرست مقالات

بازتاب انقلاب اسلامی ایران در نظریه های انقلاب: تولد و شکل گیری نسل چهارم تئوری های انقلاب

نویسنده: ؛

پاييز 1383 - شماره 19 علمی-پژوهشی (38 صفحه - از 86 تا 123)

کلیدواژه ها : انقلاب اسلامی ایران ،نظریه‌ها یا تئوری‌های انقلاب ،رهیافت فرهنگی ،رهیافت انقلاب‌های اجتماعی جهان سومی ،رهیافت معنویت‌گرایانه ،رهیافت عرفانی یا ماوراء طبیعت‌گرایانه

کلید واژه های ماشینی : انقلاب اسلامی ایران ،انقلاب اسلامی ،بازتاب انقلاب اسلامی ایران ،وقوع انقلاب اسلامی ایران ،نظریه‌های انقلاب ،عشقی ،وقوع انقلاب اسلامی ،زمان وقوع انقلاب اسلامی ،اسلامی ایران ،انقلابیون ،تئوری‌های انقلاب ،انقلاب ایران ،نسل سوم ،وقوع انقلاب ،تبیین انقلاب اسلامی ایران ،انقلاب‌های اجتماعی ،وقوع ،نظریات انقلاب ،ملکوت ،انقلاب‌های اجتماعی جهان ،اسکاچپول ،نظام سیاسی ،نسل سوم تئوری‌های ،شیعی ،ره‌یافت فرهنگی ،تبیین انقلاب اسلامی ،انقلاب در زمان ،مردم ایران ،ره‌یافت انقلاب‌های ،ملت ایران

انقلاب اسلامی ایران دارای چه تأثیر و بازتابی در نظریه های انقلاب بوده است؟ این سؤالی است که مقاله حاضردر صدد پاسخگویی بدان است. پس از سیری گذرا به نظریات انقلاب در زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران که با استناد به دو اثر مهم جک گلدستون(1980) و ستان تیلور(1984) صورت می گیرد، نویسنده بازتاب این انقلاب را در دو حوزه پی می گیرد:بازتاب انقلاب اسلامی ایران در نسل سوم تئوری های انقلاب و مهم تر از همه تولد و شکل گیری نسل چهارم نظریات انقلاب، نظریاتی که نقطه عزیمت آن ها و منشأ شکل گیری شان انقلاب اسلامی ایران است. این رهیافت های چهارگانه نوین برخاسته از انقلاب اسلامی ایران عبارتند از:رهیافت های فرهنگی (که قائلان فراوانی دارد)،رهیافت انقلاب های اجتماعی جهان سومی جان فوران، رهیافت معنویت گرایانه میشل فوکو و بالاخره رهیافت ماوراء طبیعت گرایانه یا عرفانی لیلی عشقی. در متن پیش رو این چهار رهیافت به طور نسبتا مفصل و گویا توضیح داده می شود.به این ترتیب این مقاله علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری دارای دو بخش اصلی با عناوین نظریه های انقلاب قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران،که شامل آثارکلاسیک و آثار و نظریات مدرن می گردد، و نظریه های انقلاب بعد ازانقلاب اسلامی ایران می باشد که خود دارای دو زیر مجموعه تجدید نظر تعدادی از نظریه پردازان نسل سوم در تئوری های خویش و تولد نسل چهارم تئوری های مدرن انقلاب می باشد. در این قسمت آخر است که رهیافت های چهار گانه فرهنگی،جهان سومی، معنویت گرایانه و عرفانی به تفصیل مورد شرح و تفسیر قرار می گیرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.