Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین اولویت عوامل مژثر بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی در شرکت های پالایش گاز فجر و بید بلند)

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 21 علمی-پژوهشی (31 صفحه - از 3 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ،تعهد ،سطح تعهد سازمان کارکنان شرکت ،سازمان ،تعهد سازمان کارکنان ،تعهد عاطفی ،بیدبلند ،تعهد سازمان ،متغیر ،اندازه‌گیری سطح تعهد سازمان کارکنان ،تعهد مستمر ،پژوهش ،تعهد هنجاری ،کارکنان شرکت ،تعهد سازمان ( کل ) ،تعهد عاطفی کارکنان شرکت بیدبلند ،تعهد عاطفی و هنجاری ،عامل مژثر بر تعهد سازمان ،هنجاری ،نظریه ،شرکت فجر ،تبیین تعهد عاطفی و هنجاری ،شرکت بیدبلند ،متغیر درک حمایت سازمان ،رابطه ،احساس امنیت شغلی ،سیستم ،گاز فجر و بیدبلند ،فرصت شغلی ،احساس

این پژوهش به منظور اندازه گیری سطح تعهد سازمانی کارکنان شرکت های پالایش گاز فجر و بیدبلند و تعیین اولویت عوامل موثر بر آن انجام شده است. پژوهش درصدد است مشخص کند که نوع رابطه و دلبستگی کارکنان به شرکت های مورد مطالعه بر چه مبنایی شکل گرفته است: آیا آنان به شرکت علاقه و دلبستگی قلبی (تعهد عاطفی) دارند؟ آیا نوعی الزام اخلاقی (تعهد هنجاری) آنان را به شرکت وابسته کرده است؟ و یا وابستگی آنان به شرکت بر اساس نیاز آنان (تعهد مستمر) است؟ همچنین، در پژوهش حاضر عوامل موثر بر هر یک از مولفه های تعهد سازمانی با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر اولویت بندی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که متغیر درک حمایت سازمانی با قوی ترین رابطه مستقیم و مثبت بیشترین سهم را در تبیین تعهد عاطفی و هنجاری کارکنان در هر دو شرکت داشته است. متغیرهای مشارکت سازمانی، احساس عدالت سازمانی، فرصت های ارتقای شغلی و احساس امنیت شغلی نیز با میانجی درک حمایت سازمانی اثر غیر مستقیم و مثبت بر تعهد عاطفی و هنجاری در هر دو شرکت داشته اند، ولی اولویت اثر هر یک از این متغیرها متفاوت بوده است. متغیر فرصت های شغلی خارج از سازمان قوی ترین اثر مستقیم و منفی را بر تعهد مستمر داشته است. یافته های نظری پژوهش نشان داد که گرچه می توان رابطه جداگانه هر یک از متغیرهای مستقل با مولفه های تعهد سازمانی را بر اساس نظریه های مبادله، برابری، انتظار، و نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو تبیین کرد، اما نتایج حاصل از تحلیل های چند متغیری و مقایسه آن با پژوهش های قبلی بیانگر آن است که الگوی تحلیلی تنظیم شده بر اساس نظریه سیستم ها و نظریه ساخت یابی به نحو مطلوب تری از طریق داده ها پشتیبانی شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.