Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل جامعه شناختی دموکراتیزاسیون در ایران

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1384 - شماره 23 علمی-پژوهشی (25 صفحه - از 3 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : دموکراتیزاسیون ،جامعه مدنی ،مدرنیزاسیون ،میزان تغییر دموکراتیزاسیون در ایران ،ایران ،توسعه جامعه مدنی ،توسعه ،میزان توسعه جامعه مدنی ،مشروطیت ،انتشارات وزارت آموزش و پرورش ،آمار ،متغیر مدرنیزاسیون و توسعه جامعه ،حزب ،تغییر میزان توسعه جامعه مدنی ،فرضیه ،متغیر میزان توسعه جامعه مدنی ،جامعه مدنی توسعه ،آموزش ،میزان تغییر توسعه جامعه مدنی ،تحلیل ،تبیین ،تغییر دموکراتیزاسیون با میزان تغییر ،تغییر ،آمار آموزش و پرورش ایران ،ساختار ،آموزش و پرورش ،مشارکت انتخاباتی ،تحقیق ،میزان تغییر ،نظری

مساله مورد تبیین در این مقاله تفاوت پذیری میزان تغییرات دموکراتیزاسیون در ایران است. بر اساس این مسئله، سوال تحقیق تحت عنوان «میزان تغییرات دموکراتیزاسیون در ایران چه گونه قابل تبیین است؟» بیان شده است. در پاسخ به این سوال و در مقام حل مسئله،چارچوب نظری تحقیق با ساختار مفهومی زیر بیان گردیده است: اگر مدرنیزاسیون رخ دهد، آن گاه با شرط وجود جامعه مدنی توسعه یافته دموکراتیزاسیون رخ می دهد. در گام بعدی راه حل تئوریک مسئله از این چهارچوب نظری استنتاج گردیده، در ادامه فرضیات از طریق تجربه مورد داوری قرار گرفته اند. روش گردآوری داده های تجربی روش تاریخی (رجوع به اسناد دست اول) بوده، برای داوری تجربی در باب فرضیات، از روش تحلیل رگرسیون استفاده کرده ایم. یافته های تجربی بیانگر این واقعیت است که ضریب همبستگی دموکرانیزاسیون با مدرنیزاسیون برابر با 0.72و با توسعه جامعه مدنی 0.52 است. از سوی دیگر همبستگی دموکرانیزاسیون با ترکیب خطی متغیرهای مدرنیزاسیون و توسعه جامعه مدنی به اندازه 0.71 می باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.