Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ی همدلی مادران و دختران دانش آموز دبیرستانی و اختلالات رفتاری دختران شهر تهران

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 29 تا 58)

کلیدواژه ها : اختلالات رفتاری ،همدلی ،مادران ،دختران دانش‌آموز دبیرستانی

کلید واژه های ماشینی : دختران، مادران، هم‌دلی مادران و دختران دانش‌آموز، هم‌دلی مادران و دختران، بررسی رابطه‌ی هم‌دلی مادران، رابطه‌ی هم‌دلی مادران و دختران، اختلالات رفتاری دختران، دانش‌آموز دبیرستانی و اختلالات رفتاری، دختران دانش‌آموز دبیرستانی، اختلالات رفتاری دختران نوجوان، دبیرستانی، نوجوان، دانش‌آموز، اختلال‌های رفتاری دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های، اختلالات رفتاری دختران شهر تهران، کودک، هم‌دلی مادران دانش‌آموزان دختر دبیرستانی، اختلالات دختران نوجوان دبیرستان‌های دولتی، هم‌دلی دختران دانش‌آموز دبیرستانی، عاطفی، اختلالات رفتاری دختران رابطه، دختران نوجوان دبیرستان‌های دولتی، هم‌دلی دختران دانش‌آموز دبیرستانی نسبت، مقیاس تجسم دیدگاه رفتار همدلانه، هم‌دلی مادران و دختران رابطه، رابطه‌ی، اختلالات رفتاری دانش‌آموزان دختر مدارس، مقیاس‌های هم‌دلی دختران نوجوان دبیرستان‌های، هم‌دلی دختران نوجوان دبیرستان‌های دولتی، مقیاس‌های هم‌دلی دختران دانش‌آموز دبیرستانی

موضوع تحقیق حاضر، بررسی رابطه‌ی همدلی مادران و دختران و رابطه‌ی آن با اختلالات رفتاری دختران نوجوان در استان تهران است.زمینه‌ی نظری در این پژوهش، نظریه‌ی جان بالبی روان‌کاو انگلیسی است.او نخستین محققی است که موضوع رابطه‌ی عاطفی مادران و فرزندان را با این دیدگاه مطرح نمود که کیفیت ارتباط اولیه‌ی مراقبین(معمولا مادر)، اثرات دائمی بر ارتباطات، سازگاری و رشد عاطفی در طول زندگی دارد.نمونه‌ی تحقیق حاضر، 441 دانش‌آموز از نواحی آموزشی شهر تهران است که از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ئی، 323دانش‌آموز از دبیرستان‌های دولتی و 118دانش‌آموز از دبیرستان‌های غیرانتفاعی انتخاب شدند.دو پرسش‌نامه در این بررسی استفاده شده‌است:پرسش‌نامه‌ی اول، یک پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته با سه مقیاس تجسم دیدگاه رفتار همدلانه و آشفتگی‌های عاطفی برای سنجش همدلی مادران و دختران، و پرسشنامه‌ی دوم، پرسش‌نامه‌ی اختلالات رفتاری کانرز می‌باشد.آزمون فرضیه‌های تحقیق با نرم‌افزار SSPS و روش‌های آماری هم‌بستگی و t مستقل، نشان داد بین همدلی مادران و دختران رابطه وجود دارد.هم‌چنین همدلی مادران و دختران با اختلالات رفتاری دختران رابطه دارد.بین همدلی مادران و دختران و اختلالات رفتاری دختران در شمال و جنوب شهر تهران به جز اختلال یادگیری تفاوت معنادار دیده‌نشد.هم‌چنین بین همدلی مادران و دختران در مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنادار دیده‌نشد.نتایج، نشان‌گر تفاوت معنادار اختلالات رفتاری دانش‌آموزان دختر مدارس دولتی و غیر انتفاعی است.

خلاصه ماشینی: "جدول 4-محاسبه‌ی آزمون‌ t برای مقیاس‌های همدلی مادران در شمال و جنوب تهرانجدول 5-محاسبه‌ی آزمون‌ t برای مقیاس‌های همدلی دختران دانش‌آموز دبیرستانی در شمال و جنوب تهرانجدول 6-محاسبه‌ی آزمون‌ t برای اختلالات رفتاری دختران دانش‌آموز شمال و جنوب تهران(به تصویر صفحه مراجعه شود)نتایج جدول 6 بیان‌گر این نکته است که اختلال‌های رفتاری دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های دولتی شمال و جنوب، جز در اختلال یادگیری(05/0 P ) تفاوت معنادار ندارد، زیرا t محاسبه شده از t جدول در سطح 05/0کوچکتر است، بنابراین فرضیه‌ی سوم اختلالات رفتاری دختران در شمال و جنوب(به جز اختلال یادگیری)تأیید نمی‌شود. (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 10-محاسبه‌ی آزمون‌ t برای همدلی مادران خانه‌دار و شاغلجدول 11-محاسبه‌ی آزمون‌ t برای همدلیجدول 12-محاسبه‌ی آزمون‌ t برای اختلال‌های رفتاری دختران دارای مادر خانه‌دار و شاغل(به تصویر صفحه مراجعه شود)نتایج جدول 13 بیان‌گر این نکته است که همدلی مادران زیر دیپلم و بالای دیپلم از نظر تجسم دیدگاه و توجه همدلانه تفاوت معنادار دارد، زیرا t محاسبه‌شده از t جدول در سطح 05/0بزرگتر است. (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 15-محاسبه‌ی آزمون‌ t برای اختلال‌های رفتاری دختران در رابطه با تحصیلات مادرانبحث و نتیجه‌گیریتجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش حاضر در جدول 1، مؤید این نکته است که بین همدلی مادران و دختران نوجوان دبیرستانی شهر تهران در هر سه مقیاس همدلی(تجسم دیدگاه خود دیگر، توجه همدلانه و آشفتگی‌های عاطفی) هم‌بستگی مثبت و معناداری در سطح 05/0 P وجود دارد که فرضیه‌ی اول تحقیق را تأیید می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.