Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ی همدلی مادران و دختران دانش آموز دبیرستانی و اختلالات رفتاری دختران شهر تهران

نویسنده: ؛

زمستان 1382 - شماره 3 (30 صفحه - از 29 تا 58)

کلیدواژه ها : اختلالات رفتاری ،همدلی ،مادران ،دختران دانش‌آموز دبیرستانی

کلید واژه های ماشینی : اختلالات رفتاری ،هم‌دلی مادران و دختران دانش‌آموز ،هم‌دلی مادران و دختران ،اختلالات رفتاری دختران ،دختران دانش‌آموز دبیرستانی ،اختلالات رفتاری دختران نوجوان ،هم‌دلی مادران ،دختران نوجوان ،اختلال‌های رفتاری دانش‌آموزان دختر ،رابطه‌ی هم‌دلی مادران ،مادران و دختران دانش‌آموز ،مادران و دختران ،دبیرستانی ،دانش‌آموز از دبیرستان‌های دولتی ،هم‌دلی دختران دانش‌آموز دبیرستانی ،دانش‌آموز دبیرستان‌های ،دختران نوجوان دبیرستان‌های دولتی ،دختران دانش‌آموز ،دبیرستان‌های دولتی ،اختلال‌های رفتاری دختران دبیرستانی ،دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های دولتی ،دانش‌آموز از دبیرستان‌های ،دختران نوجوان دبیرستان‌های ،همدلانه‌ی مادران و دختران دانش‌آموز ،دختران دبیرستانی ،دانش‌آموزان دختر ،رابطه‌ی عاطفی ،دبیرستان‌های غیرانتفاعی ،دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های ،دل‌بستگی

موضوع تحقیق حاضر، بررسی رابطه‌ی همدلی مادران و دختران و رابطه‌ی آن با اختلالات رفتاری دختران نوجوان در استان تهران است.زمینه‌ی نظری در این پژوهش، نظریه‌ی جان بالبی روان‌کاو انگلیسی است.او نخستین محققی است که موضوع رابطه‌ی عاطفی مادران و فرزندان را با این دیدگاه مطرح نمود که کیفیت ارتباط اولیه‌ی مراقبین(معمولا مادر)، اثرات دائمی بر ارتباطات، سازگاری و رشد عاطفی در طول زندگی دارد.نمونه‌ی تحقیق حاضر، 441 دانش‌آموز از نواحی آموزشی شهر تهران است که از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ئی، 323دانش‌آموز از دبیرستان‌های دولتی و 118دانش‌آموز از دبیرستان‌های غیرانتفاعی انتخاب شدند.دو پرسش‌نامه در این بررسی استفاده شده‌است:پرسش‌نامه‌ی اول، یک پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته با سه مقیاس تجسم دیدگاه رفتار همدلانه و آشفتگی‌های عاطفی برای سنجش همدلی مادران و دختران، و پرسشنامه‌ی دوم، پرسش‌نامه‌ی اختلالات رفتاری کانرز می‌باشد.آزمون فرضیه‌های تحقیق با نرم‌افزار SSPS و روش‌های آماری هم‌بستگی و t مستقل، نشان داد بین همدلی مادران و دختران رابطه وجود دارد.هم‌چنین همدلی مادران و دختران با اختلالات رفتاری دختران رابطه دارد.بین همدلی مادران و دختران و اختلالات رفتاری دختران در شمال و جنوب شهر تهران به جز اختلال یادگیری تفاوت معنادار دیده‌نشد.هم‌چنین بین همدلی مادران و دختران در مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنادار دیده‌نشد.نتایج، نشان‌گر تفاوت معنادار اختلالات رفتاری دانش‌آموزان دختر مدارس دولتی و غیر انتفاعی است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.