Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کیفی/ کمی عملکرد خانواده ی معتادان جوان

نویسنده: ؛

زمستان 1382 - شماره 3 (30 صفحه - از 59 تا 88)

کلیدواژه ها : معتاد ،عملکرد خانواده ،جوان

کلید واژه های ماشینی : عملکرد خانواده ،جوان معتاد ،معتاد جوان ،مواد مخدر ،خانواده‌ی معتادان ،خانواده‌های بدون معتاد جوان ،خانواده‌های بدون جوان معتاد ،محیط خانواده ،خانوادگی ،مصرف مواد مخدر ،سیستم خانواده ،عملکرد سیستم ،پدر و مادر ،محیط خانوادگی ،معتاد در خانواده ،هم‌بستگی و انعطاف‌پذیری خانواده ،استفاده از مواد مخدر ،مصرف مواد ،اعضای خانواده ،اعتیاد جوانان ،افراد معتاد ،تربیت فرزندان ،پیش‌گیری از اعتیاد ،مقیاس ارزیابی هم‌بستگی ،مادر و جوان ،اعتیاد والدین ،اعتیاد فرزندان ،ساختار خانواده ،اجتماعی خانواده ،تأثیر اعتیاد

هدف:این مطالعه برای مشخص نمودن عملکرد سیستم خانواده‌های دارای جوان معتاد انجام گرفت.روش:جامعه‌ی آماری تحقیق، خانواده‌های دارای«جوان معتاد»و خانواده‌های بدون«جوان معتاد است.»در مجموع، 60 خانواده(پدر، مادر و جوان 20 تا 30 خانواده)در بررسی شرکت کردند.برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌ی بالینی خانواده، پرسش‌نامه‌ی هم‌بستگی و انعطاف‌پذیری خانواده و پرسش‌نامه‌ی محیط خانواده به کار رفت.داده‌های پژوهش به کمک روش‌های آمار توصیفی و آزمون t تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها:نتایج نشان داد که حضور پدر در خانواده‌ی دارای«معتاد جوان»از نظر فیزیکی و عاطفی بسیار کم‌رنگ است.قوانین انضباطی، نامناسب و کنترل، نامطلوب است.هم‌بستگی در این خانواده‌ها ضعیف و درگیری بین پدر و مادر، و بین جوان معتاد و والدین نسبت به گروه گواه به طور معنادار بیشتر بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.