Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ی احساس نابرابری جنسیتی و انگیزه ی تحرک اجتماعی در دختران دانش جو

نویسنده:

علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 51 تا 76)

کلیدواژه ها : دختران دانشجو ،احساس نابرابری ،انگیزه تحرک اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : انگیزه‌ی تحرک اجتماعی ،بررسی رابطه‌ی احساس نابرابری جنسیتی ،احساس نابرابری جنسیتی ،احساس نابرابری ،اجتماعی ،انگیزه‌ی تحرک اجتماعی در دختران ،نابرابری جنسیتی با انگیزه‌ی تحرک ،زنان ،احساس نابرابری سیاسی ،سیاسی ،احساس نابرابری و انگیزه‌ی تحرک ،زنان احساس نابرابری پدید ،لایه‌بندی ،میزان انگیزه‌ی تحرک اجتماعی ،تحرک اجتماعی با احساس نابرابری ،احساس نابرابری اجتماعی ،درصد انگیزه‌ی تحرک بالا ،نابرابری جنسی ،تحرک اجتماعی در دختران دانش ،رابطه‌ی میان احساس نابرابری ،پژوهش ،انگیزه‌ی تحرک اجتماعی با احساس ،احساس نابرابری اقتصادی ،اقتصادی ،جامعه ،نابرابری جنسیتی و لایه‌بندی ،نظریه‌های نابرابری جنسیتی ،متغیر ،ابعاد احساس نابرابری جنسیتی ،تحرک اجتماعی در دختران دانش‌جو

نابرابری جنسیتی یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات موجود در جامعه است که می تواند نظم اجتماعی، توسعه، و حتا ثبات سیاسی جامعه را تهدید کند. نابرابری جنسیتی، خود تحت تاثیر عواملی چون شهرنشینی و صنعتی شدن در زنان احساس نابرابری پدید می آورد. در این پژوهش تلاش می شود که پی آمدهای احساس نابرابری جنسیتی، و به ویژه رابطه ی میان احساس نابرابری و انگیزه ی تحرک اجتماعی (به عنوان یکی از پی آمدهای احساس نابرابری) در میان دختران دانش جو بررسی گردد. در این باره نظریه های گوناگونی بررسی شده است که نظریه های برابری (بی بهره گی نسبی، مبادله)، نظریه های لایه بندی (پارسونز، دی ویس، و مور)، و نظریه های نابرابری جنسیتی و لایه بندی (بلوم برگ و چافتز) از آن جمله است. سرانجام، نظریه ی چافتز به عنوان نظریه ی اصلی پژوهش برای یافتن رابطه ی احساس نابرابری جنسیتی با انگیزه ی تحرک اجتماعی استفاده شد. در این بررسی، روش پژوهش پیمایش است و داده ها با پرسش نامه گردآوری شد. جامعه ی آماری این پژوهش همه ی دانش جویان دختر دانشگاه تهران است که 373 نفر از آنان به عنوان نمونه گزیده شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون ساده و چند متغیره به کار رفت تا تاثیر مجموعه ی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بررسی شود. بنا بر یافته های تحقیق، 94.9 درصد از دانش جویان در جمعیت نمونه، احساس نابرابری بالا و خیلی بالا، و 98.9 درصد انگیزه ی تحرک بالا و خیلی بالا داشتند. بر روی هم، 52 درصد از تغییرات انگیزه ی تحرک اجتماعی با احساس نابرابری تبیین می شود که خود دارای 5 بعد است که به ترتیب تاثیر چنین است: احساس نابرابری سیاسی، احساس نابرابری حقوقی، احساس نابرابری اجتماعی، احساس نابرابری فرهنگی، و احساس نابرابری اقتصادی.

خلاصه ماشینی:

"بررسی رابطه‌ی احساس نابرابری جنسیتی و انگیزه‌ی تحرک اجتماعی در دختران دانش‌جو جلیل دهنوی کارشناس ارشد جامعه‌شناسی،دانشگاه تربیت مدرس دکتر سعید معیدفر استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده‌ی علوم اجتماعی،دانشگاه تهران چکیده {IBنابرابری جنسیتی یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات موجود در جامعه است که می‌تواند نظم اجتماعی،توسعه،و حتا ثبات سیاسی جامعه را تهدید کند. کوتاه این که اگر کار زنان به طور استراتژیک ضروری باشد و اگر نظام خویشاوندی، وراثت و اکتساب دارایی را تسهیل کند و هم‌چنین اگر لایه‌بندی در سطح بالا به سود مردان نباشند،زنان در این صورت می‌توانند به قدرت اقتصادی دست یابند،بدون این قدرت اقتصادی برای زنان،لایه‌بندی جنسیتی بالا خواهد بود،و تنها با وجود قدرت اجتماعی برای زنان است که نابرابری جنسیتی کاهش می‌یابد و امکان تحرک اجتماعی برای آنان فراهم می‌شود(ترنر،1998:233-234). جدول 6-رابطه‌ی دوسویه‌ی احساس نابربری جنسیتی با انگیزه‌ی تحرک اجتماعی (به تصویر صفحه مراجعه شود) تحلیل رگرسیون(ساده)متغیر مستقل و وابسته تحلیل رگرسیون که از روش‌های پرکاربرد در پژوهش‌های اجتماعی است این امکان را برای پژوهش‌گر پدید می‌آورد تا تغییرات متغیر وابسته را براساس متغیرهای مستقل پیش‌بینی و سهم هر کدام از آن‌ها را در تبیین متغیر وابسته تعیین کند. جدول 7-ضریب برگرسیون ابعاد احساس نابرابری جنسیتی با انگیزه‌ی تحرک اجتماعی (به تصویر صفحه مراجعه شود) رگرسیون چند گانه(گام به گام) رگرسیون گام‌به‌گام روشی است که در آن قوی‌ترین متغیرها یک‌به‌یک وارد معادله می‌شوند و این کار تا زمانی ادامه می‌یابد که خطای آزمون معناداری به 5 درصد برسد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.