Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش میزان خودمختاری زنان همسردار ساکن مشهد و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

نویسنده: ؛ ؛

تابستان و پاييز 1384 - شماره 8 علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 5 تا 30)

کلیدواژه ها : خودمختاری ،خودپنداره ،فردیت ،عام‌گرایی اخلاقی ،بازتعریف ارزش‌های زنانه‌گی ،خلوت شخصی ،شبکه‌ی روابط اجتماعی-فرهنگی

کلید واژه های ماشینی : میزان خودمختاری زنان ،خودمختاری زنان ،خلوت شخصی ،میزان خودمختاری ،شبکه‌ی روابط اجتماعی ،خلوت ،سرمایه‌ی اقتصادی ،گویه‌های ،متغیر خودپنداره ،متغیرهای میانی بر خودمختاری ،افزایش میزان خودمختاری زن ،میزان خلوت شخصی ،روابط اجتماعی ،تعریفی ویژه از خودمختاری ،میزان خلوت شخصی فرد ،زنانه‌گی ،سرمایه‌ی فرهنگی ،میزان گسترده‌گی شبکه‌ی روابط ،افزایش سطح ،احتمال افزایش میزان خودمختاری ،متغیرهای مؤثر بر خودمختاری ،میزان خلوت ،میزان بازتعریف زنانه‌گی ،سرمایه‌ی فرهنگی زن ،خودمختاری افراد ،خانواده‌ی فرزندیاب ،تعریف خودمختاری ،بازتعریف زنانه‌گی ،پایگاه اجتماعی ،کلیشه‌های جنسیتی

در جامعه‌ی امروز ایران، تحولاتی چون افزایش سطح سواد و اشتغال زنان، و گسترش فضاهای سایبرنتیکی و اطلاعاتی، زنان را در گذار از وضعیت سنتی و مکانیکی گذشته به دوران مدرن و اندام‌وار نوین با دوگانه‌گی و ابهام روبه‌رو ساخته است.از سویی، ساختار سنتی جامعه، زنان را به ایفای نقش‌های تنها سنتی وامی‌دارد، و از دیگر سو، زنان در بسترهای نوین پدیدآمده، شخصیتی متمایز و فردیت‌یافته می‌یابند که می‌توانند بی‌وابسته‌گی منفعلانه به دیگران عمل کنند.از آن‌جا که در جامعه ما، خانواده هنوز حیاتی‌ترین نهاد اجتماعی شمرده می‌شود و وضعیت بی‌هنجار کنونی تهدیدی جدی برای کیان آن است، در این نوشتار تلاش شده است تا با بررسی انتقادی تعریف‌های گوناگون صاحب‌نظران از خودمختاری و آوردن تعریفی ویژه از خودمختاری زنان(در برابر خودآرایی، خودمداری، و از این دست)، پاسخی مناسب برای عبور جامعه از شرایط ایجادشده یافته شود.در راستای چنین هدفی، ره‌یافت‌های گوناگون نظری به کار آمد تا عوامل تأثیرگذار بر افزایش و کاهش خودمختاری زنان مشخص شود.سپس، متغیرهای مستقل و وابسته‌ی پژوهش، با بهره‌گیری از روش پیمایش و به‌کارگیری پرسش‌نامه سنجیده شد.نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام‌به‌گام( esiwpets )نشان داد که از میان همه‌ی عوامل بررسی‌شده، به‌ترتیب پنج متغیر خودپنداره، خلوت شخصی، شبکه روابط اجتماعی-فرهنگی، سرمایه‌ی اقتصادی(درآمد)، و منزلت شغلی شوهر، 4/61 درصد از تغییرهای متغیر وابسته را تبیین می‌کند.هم‌چنین، آزمون مدل تحلیلی پژوهش به‌روش تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای میانی تأثیری مستقیم بر خودمختاری دارد، و متغیرهای ساختاری به صورت غیر مستقیم و با اثرگذاری بر این متغیرهای میانی بر خودمختاری زن تأثیر می‌گذارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.