Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ی آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زنان

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 10 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 55 تا 66)

کلیدواژه ها : آندروژنی ،سلامت روانی ،سازگاری زناشویی

کلید واژه های ماشینی : سازگاری زناشویی ،آندروژنی ،سلامت روانی ،سازگاری زناشویی در زنان ،سلامت روانی با سازگاری ،آندروژنی و سلامت روانی ،پرسش‌نامه‌ی نقش جنسیتی بم ،رابطه‌ی آندروژنی و سلامت ،زنان با آندروژنی کم ،زنان با آندروژنی ،رابطه‌ی آندروژنی ،مقیاس سازگاری زناشویی ،ضریب آلفای کرون‌باخ ،بم ،هم‌بسته‌گی سازگاری زنان ،آندروژن سازگاری و سلامت ،نقش جنسیتی ،دردهای بدنی ،هم‌بسته‌گی ،نابه‌سامانی در کارکرد اجتماعی ،رضایت زناشویی ،آندروژنی کم‌تر دارند ،یافته‌های پژوهشی ،پرسش‌نامه‌ی سلامت ،پژوهشی ،یافته‌های پژوهشی نشان ،نابه‌سامانی در کنش اجتماعی ،افزایش آندروژنی ،نقش آندروژنی ،متغیرهای آندروژنی و سلامت

سازگاری زناشویی یکی از برجسته‌ترین موضوع‌های تأثیرپذیر از متغیرهای روان‌شناختی و شخصیتی است.یافته‌های پژوهشی نشان داده است که افراد آندروژن سازگاری و سلامت روانی بیش‌تری دارند.در این پژوهش نیز رابطه‌ی آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زنان بررسی شده است.نمونه‌ی پژوهش دربردارنده‌ی 200 آزمودنی زن است که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ئی از میان زنان کارمند شهر اردبیل گزیده شدند.داده‌ها با پرسش‌نامه‌ی نقش جنسیتی بم، پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی گلدبرگ، و مقیاس سازگاری زناشویی اسسپنی‌یر گردآوری و با روش‌های هم‌بسته‌گی پی‌یرسون، رگرسیون چند متغیره، و آزمون t بررسی شدند.یافته‌ها نشان داد هم‌بسته‌گی سازگاری زنان با آندروژنی(38/0-r)و سلامت روانی (35/0-r)هم‌سو و معنادار(01/0-p)و رابطه‌ئی چند متغیره است.هم‌چنین زنان با آندروژنی بیش‌تر، سازگاری زناشویی بهتری از زنان با آندروژنی کم‌تر دارند.یافته‌ها نشان داد که زنان با آندروژنی کم، دارای افسرده‌گی، اضطراب، نابه‌سامانی در کارکرد اجتماعی، و دردهای بدنی بیش‌تر هستند و سازگاری زناشویی در آنان کم‌تر است.یافته‌های این پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های دیگر هم‌خوانی دارد.توجه به نقش آندروژنی در مشاوره‌های پیش از زناشویی و هم‌چنین کاربرد آن در مراکز درمانی و بالینی از راه‌کارهای علمی این پژوهش است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.