Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق

خلاصه ماشینی:

"نکاح و مسائل مرتبط با آن از قبیلمطالبه نفقه و خودداری از تمکین به استناد حق حبس،شرطضمن عقد مبنی بر عدم ازدواج مجدد زوج و عدم طلاقزوجه،ا ذن پدر غیر مسلمان در ازدواج باکره مسلمان و برخیعنوانهای دیگر در فصل نخست این اثر مورد شرح و بحثقرار گرفته و ذیل هر پرسش نظریات فقهی آیات عظام آوردهشده است. در فصل دوم مبحث طلاق و اقسام و اشکال آنبه همین روش و سیاق با ادله فقهی و موارد و تبصره‌هاقانونی مورد شرح و بحث قرار گرفته است. در فصل نخستکتاب،آیین دادرسی و ادله اثبات ذیل عناوین کیفری و جزاییمتنوع تقسیم‌بندی شده که درآنها از شکایات متعدد از افرادمختلف در موضوع واحد تا چگونگی ترتیب اجرای احکام بااستناد به موارد و تبصره‌های قانونی بحث شده است. حدود وتعزیرات عنوان فصل دوم را به خود اختصاص داده و سپس در بابمسئله قصاص و پرسشهای فقهی زیادی که در این زمینههست با استناد به فتاوای آیات عظام بحث شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.