Skip to main content
فهرست مقالات

تصور در حال تغییر ما از جهان

نویسنده:

مترجم:

(8 صفحه - از 102 تا 109)

کلید واژه های ماشینی : ماشین، سیستم، جهان، تغییر، عصر ماشین، انسان، رفتار، شناخت، تفکر، محیط

خلاصه ماشینی:

"همچنانکه این دو دوران از یکدیگر فاصله میگیرد،فشاربیشتری حس میکنیم،و این فشار همچنان ادامه خواهد داشت تا هردو پای خودرا محکم به عصر جدید بگذاریم البته به گذشته نیز می‌توان بازگشت وزندگی را دورانی رو به فنا گذراند،اما با این کار به نابودی نهادها و فرهنگیکه تحت تأثیر چنین رفتار ناساز گاری قرار می‌گیرد،شتاب بیشتریمی‌بخشیم. استفاده انحصاری از علت و معلول برای تبیین همۀپدیده‌های طبیعی سلسله پرسش هائی را مطرح ساخت که پاسخ آنها بقیۀشالوده‌های جهان بینی عصر ماشین را تشکیل داد. بنابراین ریشۀ تفاوت‌های موجود میان تفکر عصر سیستم‌ها و عصرماشین در این نیست که یکی از آنها از سنتز ناشی می‌شود و دیگری از تحلیل،بلکه در این حقیقت است که تفکر سیستمی این دو را به شکل جدیدی تلفیقمی‌کند. در طراحیسیستم‌ها،اجزاء شناخته شده از راه تحلیل کار ویژه‌هائی که باید توسط کلانجام گیرد را به شکل قطعات غیر قابل تغییر یک تصویر چند پاره سر همنمی‌کنند؛بلکه اجزاء به نحوی طراحی می‌شوند که با یکدیگر جور شوند تاعملیات شان به طور هماهنگ،کارآ و مؤثر امکان پذیر باشد. آنگاه پرسش اساسی فرا می‌رسد-آیا این فراگرد توسعه پایانیدارد؟-همین سئوال درباره عصر ماشین هم مطرح شد-آبا فراگرد تجزیهپایانی دارد؟-پاسخ را این اعتقاد معین کرد که دست‌کم در اصول،شناختکامل عالم امکان پذیر است. آموزۀ توسعه گرائی،بر نحوۀ کوشش ما در حل مسائل تأثیر تعیین کننده‌ای شرق قرنهاست که مفهوم سیستم را برای سازمان دادنتفکر خود دربارۀ عالم مورد استفاده قرار داده،لکن دربارۀسیستم به صورت علمی فکر نکرده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.