Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخ اندیشه ها و جنبش های سیاسی در قرن بیستم، اندیشه های جان رالز (25)

نویسنده:

(8 صفحه - از 36 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : رالز ،عدالت ،سیاسی ،اندیشۀ ،نسل ،اصول عدالت ،وضع ،منافع ،تصادفی ،اصل ،اجتماعی ،توزیع ،وضع نخستین ،اندیشۀ رالز دربارۀ عدالت واکنش‌های ،اندیشۀ جان رالز ،نظریۀ ،ثروت ،مفهوم عدالت در اندیشۀ سیاسی ،نظریۀ عدالت ،جامعه ،فرصتها ،نظریۀ عدالت رالز ،مفهوم عدالت ،اندیشۀ رالز ،قدرت ،اصل دوم عدالت ،شرایط عدالت ار وضع نخستین ،مفهوم ،عوامل تصادفی ،فلسفۀ سیاسی

خلاصه ماشینی:

"وی نخست«دو اصل عدالت»را به عنوان اصول اخلاقی اولیۀلیبرال دموکراسی مطرح می‌کند: «اولا،هر فردی که در درون یک نهاد یا تحت تأثیر آن قرار دارد حقیمساوی نسبت به آزادی به وسیع‌ترین معنای آن دارد که در عین حال باآزادی مشابهی برای همگان سازگار باشد؛ثانیا،نابرابریهایی که بهموجب ساختار نهادها تعیین و حفظ می‌شود دلبخواهانه و خود سرانه استمگر آنکه عقلا بتوان انتظار داشت که به نفع همگان است و مناصبی کهوابسته بدانها یا مصدر آنها هست به روی همگان باز است». 10 بدین سان:اصل اول از آزادی برابر و فرصت‌های برابر دفاعمی‌کند و اصل دوم ناظر به این است که تحت چه شرایطی می‌توان گفتنابرابریها موجه و عادلانه است،به عبارت دیگر،در اصل اول که«اصلبیشترین آزادی برابر»( elpicnirP ytrebiL laugE tsetaerG )خواندهمی‌شود،هر کس دارای حقوق سیاسی و مدنی برابر با دیگران است،در حالی که بر طبق اصل دوم،نابرابریهای اقتصادی باید چنان تنظیمشود که ممکن نباشد بی‌امتیازترین بخش جامعه بهتر از آن باشد کههست. بنا بر این سیر حرکتیدور از اصل برابری به سوی نابرابری و تفاوت باید مورد قبولبخش‌های مختلف جامعه(یا افراد حاضر در وضع نخستین فرضی)باشد،یعنی همگان بپذیرند که به نفع همگان است. به طور خلاصه«دو اصل عدالت مبین این اندیشه است که هیچ کسنباید کمتر از آنچه در نظام تقسیم و توزیع برابر کالاهای اساسی بهدست می‌آورد،به دست آورد و وقتی همکاری اجتماعی موجب پیشرفتکلی جامعه می‌شود،نابرابریهای حاصل باید به نفع کسانی تمام شود کهوضعشان کمتر از وضع دیگران در این روند بهبود یافته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.