Skip to main content
فهرست مقالات

جامعه مدنی در شرق: مروری بر کتاب استبداد شرقی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : شرقی، دین، کتاب استبداد شرقی، جامعۀ، دولت، آسیایی، سیاسی، ویتفوگل، دولت خودکامۀ شرقی، اروپا، طبقۀ، اجتماعی، تولید، مارکس، تکامل، جامعۀ آسیایی، کشاورزی، زمین، جامعۀ مدنی در شرق، نظام آسیایی، موضوعتوسعه‌نیافتگی سیاسی جوامع شرقی، قدرت، استبداد شرقی نوشتۀ کارل ویتفوگل، سلطۀ، مبارزۀ، دولت خودکامۀ شرقی دین، کنترل، حکومت، دولت خودکامۀ شرقی دولت، نظام تولید آسیایی

خلاصه ماشینی: "اما نظام آسیایی مستعد تکامل از درون نیست و اگر از بیرون تحت تأثیرعوامل تحول‌زا قرار نگیرد شرایط رکود و عقب‌ماندگی ابدی خود را،بویژه در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی،بازتولید می‌کند. در این جوامع یک دولت تام‌گرا(توتالیتر)متکیبه یک دیوانسالاری بسیار متمرکز و نیرومند تمام حیطه‌های حیاتاقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی را زیر سیطرۀ خود می‌گیرد وراه هرگونه تحول کیفی جامعه در جهت رشد جامعۀ مدنی و منازعۀطبقاتی و شکل‌گیری نظامهای دموکراتیک را می‌بندد. چنین دولتیبرخلاف دولتهای برده‌داری و فئودالی و سرمایه‌داری اروپایی دستگاهسلطه اقتصادی و طبقاتی بخشی از جامعه بر بخش دیگر نیست،بلکهخود یک طبقۀ بهره‌کش است که به طور جمعی بر شرایط تولید و نیرویکار جامعه کنترل دارد و بالاشتراک طبقات تحت سلطه را استثمارمی‌کند. درجوامعبرده‌دار و فئودال اروپا وجود مالکیت خصوصی بر زمین در حفظ توازنقدرت بین جامعۀ مدنی و دولت مرکزی نقش مهمی داشته است. انگلس نیز در آنتی دورینگ از منشاء دوگانۀ دولت حرف می‌زند:1-رشد مالکیت و تولید مبتنی بر مالکیت خصوصی؛2-قدرت سیاسییک نهاد اجتماعی که در اصل برای هماهنگ کردن کارهای عمومیدرست شده است. در مراحلنخستین رشد حکومت خودکامۀ شرقی این نیروها معارض دولتمرکزی بودند و برای حفظ استقلال خود می‌کوشیدند،اما در مقایسه بانیروهای مشابه دریونان و رم باستان و اروپای فئودال ضعیف بودند وتوان ایستادگی در برابر قدرت مرکزی را نداشتند. او بحث خود را در این مورد با نقد نظریات اندیشمندان قرننوزدهم اروپا شروع می‌کند:در دنیای مدرن،تجزیه و تحلیل نهادهایسیاسی و اجتماعی در شرایطی شروع شد که مالکیت در جامعۀ اروپاییو حتی غیر اروپایی به صورت یک نهاد مهم جامعه درآمده بود و درهماننگاه اول نظر جامعه‌شناسان و دیگر اندیشمندان را به خود جلبمی‌کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.