Skip to main content
فهرست مقالات

اثر خصوصی سازی بر امنیت و ثبات اجتماعی ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : سازمان صنایع ملی ایران، خصوصی‌سازی، صنایع، سیاسی، ایران، اقتصادی، اجتماعی، تولیدی، توسعۀ، پوشش سازمان صنایع ملی ایران، سیاست خصوصی‌سازی در سازمان صنایع، سیاست، اثر خصوصی‌سازی، انقلاب، بخش خصوصی، بخش خصوصی سرمایه‌داری ایران، صنعتی، قانون، شرکتهای تولیدیزیرپوشش سازمان صنایع ملی، ثبات اجتماعی ایران، سیاست خصوصی‌سازی، مردم، خصوصی‌سازی بر امنیت، ملی، افزایش، بخش خصوصی ایران، خصوصی‌سازی اخیر ایران، اصل، فرهنگی، توسعۀ اقتصادی

خلاصه ماشینی: "دگرگونی فرهنگ کار،به بیراهه رفتن آموزش و غفلت ازتولیداندیشه‌های توسعه و مدیریت کشور،تحمیل فقر به مزد وحقوق‌بگیران،ادامه خالی شدن روستاها،پدیدار شدن قارچ گونۀمحله‌های دارانشین،به‌وجود آمدن برجهای مسکونی و تجاری که باانجام هزینه‌های گزاف برای توسعۀ زیربناهای شهری ممکن گردید،گرچه هیچ‌یک صرفا دراثر خصوصی‌سازی به‌وجود نیامد،ولی اتخاذاین سیاست و به کارگیری شتابزدۀ آن این نابسامانی‌ها را که پیش ازانقلاب نیز وجود داشت،ولی در اثر انقلاب و شرایط جنگ سست وناتوان شده بود توان و رمقی دوباره داد و بر رواج و همه‌گیری آنها افزود. ازآنجا که سنگ‌بنای خصوصی‌سازی دنبال کردن حداکثر سود می‌باشدو حداکثر سود در تجارت و دلالی و حرکتهای انحصاری در تعیینقیمتها و به دیگر سخن رانت‌خواری یا باج‌ستانی است،چه‌دلیلی داردکه مؤسسات خصوصی شده با چنین هدفی اداره نشود؟یا حتی چرانباید کارخانۀ خریداری شده تعطیل و زمینهای کارخانه به چند برابربهای خرید کارخانه فروخته نشود؟یا به‌جای افزایش تولید کارخانه وکاهش هزینه‌ها و کاهش قیمت،تولید محدود نگردد و قیمت فروشبطور یکجانبه افزایش نیابد،بویژه آنکه هم الگوی رفتارشبه‌انحصاری بخش تجاری پیش‌روست و هم‌اینکه مانعی برای اینعمل وجود ندارد؟ گذشته از اینکه ایران تجربه‌ای طولانی در زمینۀ خصوصی‌سازیاقتصادی به معنای ایجاد و تقویت بخش خصوصی یا واگذاریمؤسسات دولتی به‌بخش خصوصی دارد و باتوجه به‌عدم تحقق توسعۀمستقل بر پایۀ این الگو به علت نبود شرایط آن در داخل و خارج کشور،نسخه‌برداری تقلیدی از الگوی توسعۀ مورد نظر صندوق بین‌المللی پولو بانک جهانی زیرسلطۀ آمریکا که انقلاب ایران همیشه در ستیز با آنبوده،افزون بر تناقض در گفتار و کردار،عدم توجه به حساسیت‌هایزمانی و مکانی را نشان می‌دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.