Skip to main content
فهرست مقالات

محتوای اجتماعی جامعه مدنی در یک جامعه مستعمراتی چیست؟

نویسنده:

(10 صفحه - از 40 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : مستعمراتی ،دین ،استعمار ،اجتماعی ،سرمایه ،محتوای اجتماعی جامعه مدنی ،جوامع مستعمراتی ،سیاسی ،طبقهء حاکم ،محتوای اجتماعی جامعهء مدنی ،شیوهء تولید مستعمراتی ،اقتصادی ،شیوهء تولید ،جامعهء مستعمراتی ،جامعهء مدنی ،سرمایه‌داری ،استعمار سرمایه‌داری ،دولت ،استثمار ،دموکراسی ،فرهنگی ،طبقهء حاکم وابسته ،نفوذ و سلطهء استعمار سرمایه‌داری ،تضاد ،مردم ،سازمانهای ،سلطهء شیوهء تولید مستعمراتی ،استعمار سرمایه‌داری و طبقهء حاکم ،جامعهء مدنی جوامع مستعمراتی ،فقر

خلاصه ماشینی:

"3-در جوامع مستعمراتی(به علت سلطهء مشترک استعمار سرمایه‌داری و طبقهء حاکم وابسته)،مبارزات ضد استعماری و ضد ستم‌ طبقاتی زحمتکشان تهیدست،از نظر فرهنگی نیز وحدت موضوعی، اجتماعی و ساختاری دارد،و این بدان معناست که محتوای فرهنگی‌ مبارزات اقشار و طبقات استثمار شده و محروم در مستعمرات،در همان‌ حال که بر ضد سلطهء جابرانه و غارتگریهای طبقهء حاکم محلی و ملی‌ است،بر ضد فرهنگ استعمار سرمایه‌داری نیز هست و بدان صورت که‌ فرهنگ طبقهء حاکم ملی و محلی با فرهنگ استعمار سرمایه‌داری‌ امتزاج یافته،فرهنگ مبارزات ضد استعماری و ضد ستم طبقاتی جوامع‌ مستعمراتی نیز،با حفظ مشخصات و اختصاصات خود از یکدیگر متأثر می‌گردد و دارای محتوا و اهداف یکسان می‌باشد(رهائی از ظلم و فقر). اثر مثبت این جریان سیاسی بر جامعهء مدنی در جوامع مستعمراتی‌ این بود که موجب آشنایی حتی سطحی روشنفکران این جوامع با نظریات اقتصادی و اجتماعی ضد سرمایه‌داری و ضد استعماری که در جوامع سرمایه‌داری کلاسیک مطرح گردیده بود شد و اثر منفی آنکه، روشنفکران جوامع مستعمراتی به جای آنکه با روشی انتقادی و علمی‌ کوشش نمایند مسائل معین و مشخص جامعهء خود را در دورهء معین با توجه به داده‌های مشخص تاریخی و اجتماعی جامعهء خود و اثرات‌ کلنیالیسم و استعمار سرمایه‌داری بر مستعمرات تحلیل و بررسی کنند و بدیلی برای از میان برداشتن تضادهای عام و خاص ارائه دهند، بطور عمده به رونویسی،اقتباس و تقلید نظری،سیاسی و سازمانی،قناعت‌ کرده از شناخت ساختار طبقاتی جامعهء خود و محتوای ضد ستم‌ فرهنگ،دین و مذهب عامهء مردم بازماندند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.