Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به بهره وری نیروی کار در ایران (1370- 1350)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : بهره‌وری، بهره‌وری نیروی کار، برآورد بهره‌وری کل نیروی کار، تولید، تولید بالقوه، سرمایه، تولید بالقوه و تولید بالفعل، سطح بهره‌وری نیروی کار کشور، برآورد، توسعه، اقتصادی، نیروی کار، برآورد تولید بالقوه بخش‌های کشاورزی، بهره‌وری نیروی کار در کل، برآورد تابع تولید بخش صنعت، برآورد تولید بالقوه، افزایش بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری کل عوامل تولید، بهره‌وری نیروی کار در بخش، نتایج برآورد تولید بالقوه بخش‌های، هزینه‌های تحقیق و توسعه، بهره‌وری نیروی کار نشان، آموزش، برآورد بخشی نیروی کار، تابع تولید، بهره‌وری نیروی کار در ایران، بهره و ری نیروی کار، برآورد تولید بالقوهء بخشی، نسبت سرمایه به نیروی کار، افزایش بهره‌وری

خلاصه ماشینی: "شکل اولیه تابع کاب-داگلاس به صورت زیر بوده است: (1) که با توجه به متغیرهای مورد نیاز جهت برآورد و رسیدن به اهداف‌ جدول(1):رابطه بین نیازهای اساسی و بهره‌وری می‌توان آن را بسط داد و به صورت زیر نوشت: (2) برای سهولت برآورد پس از گرفتن لگاریتم،تابع به شکل زیر درمی‌آید: (3) (4) در رابطهء بالا p نسبت تولید به نیروی کار، k نسبت موجودی سرمایه‌ به نیروی کار، شکاف بین تولید بالقوه و تولید بالفعل در زمان t ،تغییرات شکاف تولید بالقوه و تولید بالفعل در زمان R,t هزینه‌های‌ تحقق و توسعه،و t روند زمانی است. برای برآورد تولید بالقوه کل و بخشی،در این مطالعه از روش‌ اینتریلیگیتور( Intriligator )استفاده شده است که دارای معادله‌ای‌ به قرار زیر می‌باشد:9 (7) پس از لگاریتم گرفتن،معادله به شکل زیر تغییر می‌کند:، (8) در معادلهء بالا، تولید سرانه، موجودی سرمایهء سرانه، T روند زمانی، une نرخ بیکاری، متغیر مجازی، جمله اخلال، n تعداد بخش‌های اقتصاد،(در این مطالعه سه بخش)و m تعداد متغیرهای‌ مجازی است. نمودار(1)،بهره‌وری کل،روش اول با فرض همگنی نیروی کار نمودار(2)،بهره‌وری کل روش دوم،با درنظر گرفتن سطح سواد (بهره‌وری) جدول(4):نتایج ضرایب بهره‌وری کل نیروی کار از دو روش‌ روش اول:با فرض همگنی نیروی کار،روش دوم با فرض ناهمگنی نیروی کار از نظر میزان تحصیلات ضریب ثابت، k نسبت سرمایه به نیروی‌ کار، u شکاف بین تولید بالقوه و تولید بالفعل، تغییرات شکاف، R هزینه‌های تحقیق و توسعه، T روند زمانی، ضریب رفع خود همبستگی. (جداول شماره 5 و6) نمودار 3،بهره‌وری بخش کشاورزی،صنعت و خدمات‌ (بهره‌وری) جدول(5):ضرایب بهره‌وری بخش‌های کشاورزی و صنعت و خدمات‌ a ضریب ثابت، k نسبت سرمایه به نیروی کار، شکاف بین تولید بالقوه و تولید بالفعل، u تغییرات شکاف، R هزینه‌های تحقیق و توسعه T روند زمانی، AR ضریب رفع خود همبستگی."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.