Skip to main content
فهرست مقالات

کنش ارتباطی؛ بنیاد شکوفایی حوزه عمومی (اندیشه های یورگن هابرماس)

نویسنده: ؛

کلید واژه های ماشینی : حوزه عمومی ،هابرماس ،کنش ارتباطی ،جامعه مدنی ،شکوفایی حوزه عمومی ،هابرماس بر موارد ،کارکردهای حوزه عمومی ،جهان زندگی ،دیدگاه‌های هابرماس ،شرایط حوزه عمومی ،هابرماس حوزه عمومی ،فرایندهای باز تولید ،گفتمانهای سیاسی ،کننده حوزه عمومی ،تولید فرهنگی ،نهاد سیاسی ،نهادهای فرهنگی ،ارتباطی ملحوظ در حوزه ،رشد تولیدات ،کارکردی سیاسی ،سیاسی هابرماس ،فلسفه سیاسی هابرماس ،مستعمره شدن جهان زندگی ،هابرماس در سال ،فرایندهای باز ،دولت سرمایه‌داری ،احیای حوزه عمومی ،گفتمان عمومی ،گفتمان و کنش ،شرایط خاص تحقق حوزه

مقاله حاضر، دیدگاههای فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی‌ها، یورگن‌ها برماس را پیرامون حوزه عمومی- به عنوان اساس جامعه مدنی-به بحث گذاشته است. هابرماس بحث خود را از تاریخچه و بنیادهای اساسی مؤثر در شکل‌گیری حوزه عمومی آغاز می‌نماید. وی مطبوعات را عامل اصلی شکل‌گیری این حوزه به حساب می‌آورد و در ادامه، تعاریف و ویژگیهای کلی و خاص حوزه عمومی را مطرح می‌کند؛به دیگر سخن، در حالت کلی و با وجود کدام شرایط حوزه عمومی امکان تحقق دارد و همچنین شرایط خاص تحقق حوزه عمومی کدام است؟در اینجا، کنش ارتباطی و معیارهای یک گفتمان سالم و تحریف نشده تشریح می‌شود:بدین معنی که موقعیت آرمانی گفتمان با چه ملزماتی همراه است. نگارنده با تأثیر از دیدگاه‌های هابرماس، کارکردهای حوزه عمومی را در سطح خرد و کلان استخراج نموده و در پایان به کالبد شکافی حوزه عمومی از منظر آسیب‌شناسی می‌پردازد؛منظری که در آن، هابرماس بر موارد تهدید یا تحدید کننده حوزه عمومی اشاره می‌کند.آخرین کلام مقاله حاضر، انتقادات وارد بر دیدگاه‌های این متفکر معاصر است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.