Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق بین الملل محیط زیست و تجارت آزاد: تضاد یا تکامل؟

نویسنده:

(10 صفحه - از 120 تا 129)

کلید واژه های ماشینی : محیط زیست، حقوق بین‌الملل محیط زیست، حفاظت از محیط زیست، تجارت آزاد، محیط زیست و تجارت آزاد، حیط زیست، گات، حقوق، واردات، حقوق بین‌الملل محیط زیست حفاظت

خلاصه ماشینی: "دیگر آن که،باید ازپذیرش بی‌چون و چرای برخی استدلال‌ها پرهیزو در آنها تأمل نمود،استدلال‌هایی وجود دارد کهبرگرفته از مواضع کشورهای پیشرفتۀ صنعتیاست و در پیشبرد اهداف تجاری وزیست محیطی آنان قابل توجیه و به ظاهر نیزخلل ناپذیر است اما در واقع دور باطلی است کهنه تنها به نتیجه و راه حل ملموس،واقع‌بینانه ومتناسب با فرهنگ و تمدن بسیاری از کشورهایدر حال رشد،منتهی نمی‌شود بلکه برعکس،آنهارا وا می‌دارد بر خلاف رفتار و فرهنگ ذاتی خودو صرفا به منظور برطرف کردن نیازهایاقتصادی،تدابیری اتخاذ کنند که گر چه متناسببا مقررات بین‌المللی است اما ج تخریب محیطزیست و منابع طبیعی آنها،فقط برای تنازع بقا آنهم برای یک،دو یا حداکثر سه نسل حاصلیندارد. »22 برنامۀ 21 سپس توضیح می‌دهد با این کهبرای نیل به اهداف زیست محیطی از موانع تجاریاستفاده می‌شود اما محدودیتهای تجاری باید بادقت اعمال شود و«علل ریشه‌ای مسائلزیست محیطی را هدف قرار دهد و محدودیتغیر قابل توجیه برای تجارت ایجاد نکند. بدیهی است هر گونه تعارضی که میان ایندو متن پدید آید فقط با اعمال مقررات مربوط بهتفسیر و اجرای معاهدات بین‌المللی که از جملهمعتبرترین منابع حقوق بین‌الملل اسن فیصلهنمی‌یابد،مگر آن که دو ضرورت انکارناپذیرتوسعه و صلح،که هر یک از جمله مهمتریناصول مطرح شده در اساسی‌ترین سند بین‌المللییعنی منشور ملل متحد است،در مقابل هم قرارداده شوند تا اصل کلی دیگری از آن پدید آید،کهبا توجه به آن بتوان راه حلی کلی برای این مسئلهپیدا کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.