Skip to main content
فهرست مقالات

درآمدی بر جامعه شناسی مناسبات فرهنگی تمدنها

نویسنده: ؛

مهر و آبان 1379 - شماره 157 و 158 (20 صفحه - از 42 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : شرایط مناسبات فرهنگی تمدن‌های ،مناسبات فرهنگی ،فرهنگی تمدن‌ها ،تمدن غرب ،دیدگاه غیرارتباطی ،جهانی شدن ،دیدگاه غیرارتباطی در زمینه ،دیدگاه گفتگو ،تعامل فرهنگی ،فرهنگ‌ها و تمدن‌ها ،عدم ارتباط تمدن‌ها ،گفتگوی تمدن‌ها ،دیدگاه برخورد و تقابل ،دیدگاه غیرارتباطی متأخر ،ارتباط تمدن‌ها ،جامعه مدنی جهانی ،زمینه مناسبات فرهنگی ،امکان ارتباط تمدن‌ها ،برخورد تمدن‌ها ،تمدن جدید ،تمدن‌ها و فرهنگ‌های ،دیدگاه انزواگرایی سنتی ،دلیل تکوین نظریه گفتگو ،غنای فرهنگ ،دیدگاه‌های مربوط به مناسبات ،تأکید ،دیدگاه‌های ارتباطی ،ارتباط فرهنگی ،دهکده جهانی ،امپریالیسم فرهنگی

فرهنگ، شالوده تشکیل تمدن است و تمدن، وسیله غنای فرهنگ و این هر دو نیز البته بی‌تعاملات درونی و بیرونی هرگز به کمال نمی‌گرایند.از همین‌رو، دیدگاه‌های مختلف کوشیده‌اند ابعاد و شرایط مناسبات فرهنگی تمدن‌های گوناگون را بکاوند.این دیدگاه‌ها به دو دسته کلی غیرارتباطی و ارتباطی تقسیم می‌شوند. دیدگاه غیرارتباطی در زمینه مناسبات فرهنگی تمدن‌ها شامل دیدگاه‌های انزواگرایی سنتی، تمدن مسلط عقلی-علمی و دیدگاه غیرارتباطی متأخر(پسانوگرا و پساساختی)است و دیدگاه ارتباطی نیز متضمن دیدگاه‌های برخورد و تقابل، گفتگو و دیالکتیکی-تاریخی(پسامارکسیستی و پساانتقادی).در مجموع می‌توان گفت این دیدگاه‌ها ضمن تبیین ارکان معرفتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تمدن‌ها، نمایانگر طرز تلقی خاصی از مناسبات فرهنگی تمدن‌ها هستند و از این حیث با مفروضات و قضایایی خاص به طرح مباحثی در موافقت یا مخالفت با این مناسبات دست می‌زنند از همین‌روست که هرگونه جهت‌گیری آگاهانه نسبت به مناسبات فرهنگی تمدن‌ها محتاج تأمل در این نظریات است و در واقع ابهام در شناخت این رویکردها، چیزی جز سردرگمی در مباحث مربوط به مناسبات مزبور در پی نخواهد داشت.با توجه به این ضرورت، نوشتار حاضر می‌کوشد با جمع‌بندی تمدن‌ها، امکان تعامل و قضاوت آگاهانه‌تر را در برخورد با این رویکردها فراهم آورد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.