Skip to main content
فهرست مقالات

تأمین مالی توسعه منابع انسانی: مجموعه درسهایی از کشورهای پیشرفته آسیایی

نویسنده:

(18 صفحه - از 170 تا 187)

کلید واژه های ماشینی : آسیایی ،بهداشتی ،اقتصادهای پیشرفتۀ آسیایی ،توسعه ،مراقبتهای بهداشتی ،کشورهای در حال توسعه ،آموزش ،درآمد سرانه ،سیاستهای ،آموزش و پرورش ،تأمین مالی توسعه منابع ،اجتماعی ،درآمد ،کشورهای پیشرفتۀ آسیایی ،مخارج عمومی ،کارایی ،تأمین مالی ،نظام ،تخصیص ،خدمات ،توسعۀ منابع انسانی ،آموزش ابتدایی و مراقبتهای بهداشتی ،بیماری‌های ،مخارج عمومی در اقتصادهای پیشرفتۀ ،رشد ،تأمین مالیتوسعۀ منابع انسانی ،حال توسعۀ آسیایی ،سیاستهای مخارج عمومی ،اقتصادهای پیشرفتۀ آسیاییسیاستهای مخارج عمومی ،دولت

خلاصه ماشینی:

"آیا بین این دو فرایند رابطه‌ای علی وجود داشتهاست؟آیا نیازهای متعارضی که در زمینۀ تخصیصمنابع وجود داشته چگونه پاسخ یافته است؟&%15950ESEG159G% تأمین مالیتوسعۀ منابعانسانی:مجموعه درسهاییاز کشورهایپیشرفته آسیایی تألیف:سادیپتو ماندل ترجمه:محمد رضا آهنچیانعضو هیئت علمی دانشگاهفردوسی مشهد منبع: tnempoleveD dlroW ویرایش از بخش پژوهش وترجمۀ ماهنامه چکیده {IBاین مقاله در بردارندۀ نتایج اصلی مطالعه‌ایتحلیلی درباره سیاستهایی است که نظامهایاقتصادی پیشرفتۀ آسیایی( EAA )1طی دورانرشد شتابنده خود،در سه زمینۀ مخارج عمومی،آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی تعقیبکرده‌اند. آیا بین این دو فرایند رابطه‌ای علی وجود داشتهاست؟آیا نیازهای متعارضی که در زمینۀ تخصیصمنابع وجود داشته چگونه پاسخ یافته است؟&%15950ESEG159G% بخش‌های عمومی و خصوصی در تأمین مالیتوسعۀ انسانی،چه نقشهای ویژه‌ای به عهدهداشته‌اند؟توسعۀ منابع انسانی تحت حمایت کدامتمهیدات نهادین صورت گرفته است؟آیا اینتمهیدات کارا بوده‌اند؟استراتژی‌های توسعۀ منابعانسانی،با چه مسائل اساسی روبرو بوده‌اند؟اینتجربیات امروز،چه درسهایی به کشورهای در حالتوسعۀ عضو بانک توسعۀ آسیایی می‌دهد؟ برای پاسخ به چنین پرسشهایی بود که بانکیاد شده اخیرا انجام مطالعاتی در چهار اقتصادپیشرفته آسیایی،یعنی ژاپن،جمهوری کره،سنگاپور و تایوان را بر عهده گرفت،به نتایج بسیارجالبی دست یافت. بخش‌های عمومی و خصوصی در تأمین مالیتوسعۀ انسانی،چه نقشهای ویژه‌ای به عهدهداشته‌اند؟توسعۀ منابع انسانی تحت حمایت کدامتمهیدات نهادین صورت گرفته است؟آیا اینتمهیدات کارا بوده‌اند؟استراتژی‌های توسعۀ منابعانسانی،با چه مسائل اساسی روبرو بوده‌اند؟اینتجربیات امروز،چه درسهایی به کشورهای در حالتوسعۀ عضو بانک توسعۀ آسیایی می‌دهد؟ برای پاسخ به چنین پرسشهایی بود که بانکیاد شده اخیرا انجام مطالعاتی در چهار اقتصادپیشرفته آسیایی،یعنی ژاپن،جمهوری کره،سنگاپور و تایوان را بر عهده گرفت،به نتایج بسیارجالبی دست یافت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.