Skip to main content
فهرست مقالات

دموکراسی های زودرس، پیشبرد توسعه و عوامل سیاسی- فرهنگی

نویسنده:

مترجم:

(14 صفحه - از 58 تا 71)

کلید واژه های ماشینی : دموکراسی، توسعه، دموکراسیهای، پیشبرد توسعه و عوامل سیاسی، سیاسی، دموکراسیهای زودرس، توسعۀ اقتصادی، پیشبرد توسعه، امتیاز، اجتماعی

خلاصه ماشینی:

"دموکراسیهایزودرس،پیشبردتوسعه،و عواملسیاسی-فرهنگی نوشتۀ آلن سیاروفترجمه:علیرضا سمیعیاصفهانی چکیده {IBبا در نظر گرفتن رابطۀ نیرومند میان توسعه و دموکراسی،گفته شده است که دموکراسیهای زود رس )seicarcomed erutamerP( تنها هنگامی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند که،بطور موفقیت آمیزیروند توسعۀ اقتصادی-اجتماعی را پیش برند. »8 دیاموند پس از به کار گرفتن این دیدگاه با تحلیل&%17117ESEG171G% دموکراسیهایزودرس،پیشبردتوسعه،و عواملسیاسی-فرهنگی نوشتۀ آلن سیاروفترجمه:علیرضا سمیعیاصفهانی چکیده {IBبا در نظر گرفتن رابطۀ نیرومند میان توسعه و دموکراسی،گفته شده است که دموکراسیهای زود رس )seicarcomed erutamerP( تنها هنگامی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند که،بطور موفقیت آمیزیروند توسعۀ اقتصادی-اجتماعی را پیش برند. همپیوندیهای کلیۀ این موارد(70 مورد دموکراسیهاییباثبات و ناموفق)نشان می‌دهد که هفت عامل متمایز و مجزابرای تقویت و ثبات دموکراسی الزامی می‌باشد: 1-فرهنگ سیاسی دموکراتیک 2-جهت گیری خارجینیروهای مسلح 3-گذار تدریجی به دموکراسی 4-میراثاستعماری(انگلیسی 1+،ایبرین 1-)5-نظام پارلمانی بقا و استمراردموکراسیهای زودرسشدیدا در گرو وجود یافقدان چهار عامل فرهنگسیاسی دموکراتیک،جهت گیری خارجینیروهای مسلح،وجودجامعۀ مدنی،و حمایتنظام بین‌المللی است. تحلیلهای عمده نظری در این خصوص مربوطاست به:(به تصویر صفحه مراجعه شود)باز هم مواردی از گذار به دموکراسی وجود دارد که به علتفقدان آشکار کنترل غیر نظامیان بر نظامیان در زمرهدموکراسیهای باثبات قرار نمی‌گیرند،به دلیل اهمیت اینعامل نگرانی در مورد وضعیت دموکراسیهای در حالپیشرفت طبیعی به نظر می‌رسد. همپیوندیهای کلیۀ این موارد(70 مورد دموکراسیهاییباثبات و ناموفق)نشان می‌دهد که هفت عامل متمایز و مجزابرای تقویت و ثبات دموکراسی الزامی می‌باشد: 1-فرهنگ سیاسی دموکراتیک 2-جهت گیری خارجینیروهای مسلح 3-گذار تدریجی به دموکراسی 4-میراثاستعماری(انگلیسی 1+،ایبرین 1-)5-نظام پارلمانی Ẓ(1+)در برابر نظام ریاستی(1-)6-جامعۀ مدنی 7-حمایتنظام بین‌المللی."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.