Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخچه جمهوری خواهی در ایران

نویسنده:

(10 صفحه - از 86 تا 95)

کلید واژه های ماشینی : جمهوریت ،میرزا کوچک خان ،ایران ،جنگل ،گیلان ،میرزا کوچک خان جنگلی ،سردار سپه ،سیاسی ،آذربایجان ،شوروی ،حزب کمونیست ایران ،دولت ،نهضت میرزا کوچک خان ،سلطنت ،شاه ،جمهوری شدن نظام سیاسی ایران ،نظام ،کمونیست‌ها ،جمهوری شدن ایران ،نظام سیاسی ،جنبش جنگل ،حزب توده ،دولت جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان ،انقلاب ،مجلس ،خراسان ،رضاخان ،عشقی ،نهضت جنگل ،تبریز

خلاصه ماشینی:

"آنچه مسلم است در این دورهاین تودۀ مردم ایران نبودند که با آگاهی و اعمال حقانتخاب قصد جمهوری کردن کشور را داشتهباشند،بلکه این نخست وزیر نظامی وقت(سردارسپه)و شمار اندکی از نویسندگان و سیاستمدارانبودند که می‌خواستند نظام جمهوری را به نفعشخص سردار سپه به مردم ایران تحمیل کنند و لذابا استفاده از تظاهرات نظامیان و تحریک مردم،قصداعلان جمهوریت داشتند و چنین بود کهملک‌الشعرای بهار در مخالفت با شعارجمهوری خواهای قلابی آن عهد به زعامت سردارسپه گفت: {Sجمهوری سردار سپه،مایه ننگ است#این کار در این مملکت امروز جفنگ استS}یا در اشعار دیگری گفته بود:{Sحقیقت بارک الله!چشم بد دور#مبارک باد این جمهوری زورS}{Sاز این پس گوش‌ها کر،چشم‌ها کور#چنین جمهوری بر ضد جمهورS}{Sندارد یاد کس،در هیچ اعصار#نباشد هیچ در قوطی عطارS}در برابر ملک‌الشعرای بهار و میرزادۀ عشقی کهبا جمهوری خواهی قلابی سردار سپه مخالفبودند،عارف قزوینی با آن موافق بود و لذا ترانه‌ایساخت: {Sسلطنت گر گرفت،گورو#نام«جمهوریت»از نوS}{Sهمچو خور افکنده پرتو#نیست دوران قجر باد!S}پس از دخالت مستقیم دولت در انتخابات دورۀپنجم مجلس شورای ملی و در نتیجه راه یافتنطرفداران سردار سپه به مجلس،دولت گروه‌هایصد نفری و سیصد نفری از طرفدران خود را بسیجمی‌کرد که با پوشیدن لباس قرمز و به دست گرفتن«پرچم جمهوری»در خیابانها تظاهرات کنند وزمینۀ انتصاب سردار سپه را به ریاست جمهوریفراهم نمایند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.