Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخچه جمهوری خواهی در ایران

نویسنده:

(10 صفحه - از 86 تا 95)

کلید واژه های ماشینی : جمهوریت، میرزا کوچک خان، ایران، جنگل، گیلان، میرزا کوچک خان جنگلی، سردار سپه، سیاسی، آذربایجان، شوروی

خلاصه ماشینی:

"آنچه مسلم است در این دورهاین تودۀ مردم ایران نبودند که با آگاهی و اعمال حقانتخاب قصد جمهوری کردن کشور را داشتهباشند،بلکه این نخست وزیر نظامی وقت(سردارسپه)و شمار اندکی از نویسندگان و سیاستمدارانبودند که می‌خواستند نظام جمهوری را به نفعشخص سردار سپه به مردم ایران تحمیل کنند و لذابا استفاده از تظاهرات نظامیان و تحریک مردم،قصداعلان جمهوریت داشتند و چنین بود کهملک‌الشعرای بهار در مخالفت با شعارجمهوری خواهای قلابی آن عهد به زعامت سردارسپه گفت: {Sجمهوری سردار سپه،مایه ننگ است#این کار در این مملکت امروز جفنگ استS}یا در اشعار دیگری گفته بود:{Sحقیقت بارک الله!چشم بد دور#مبارک باد این جمهوری زورS}{Sاز این پس گوش‌ها کر،چشم‌ها کور#چنین جمهوری بر ضد جمهورS}{Sندارد یاد کس،در هیچ اعصار#نباشد هیچ در قوطی عطارS}در برابر ملک‌الشعرای بهار و میرزادۀ عشقی کهبا جمهوری خواهی قلابی سردار سپه مخالفبودند،عارف قزوینی با آن موافق بود و لذا ترانه‌ایساخت: {Sسلطنت گر گرفت،گورو#نام«جمهوریت»از نوS}{Sهمچو خور افکنده پرتو#نیست دوران قجر باد!S}پس از دخالت مستقیم دولت در انتخابات دورۀپنجم مجلس شورای ملی و در نتیجه راه یافتنطرفداران سردار سپه به مجلس،دولت گروه‌هایصد نفری و سیصد نفری از طرفدران خود را بسیجمی‌کرد که با پوشیدن لباس قرمز و به دست گرفتن«پرچم جمهوری»در خیابانها تظاهرات کنند وزمینۀ انتصاب سردار سپه را به ریاست جمهوریفراهم نمایند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.