Skip to main content
فهرست مقالات

تحول جامعه مدنی در اندیشه سیاسی غرب (3) مسیحیت؛ فضیلت مدنی و تکلیف دینی

نویسنده:

(12 صفحه - از 36 تا 47)

کلید واژه های ماشینی : مسیح، دین، روم، مسیحیت، خدا، سیاسی، آکویناس، لوتر، انسان، حکومت

خلاصه ماشینی:

"*آگوستین شهر خدارا به این دلیل نوشت که اولادر برابر معارضان،ازشریعت مسیح دفاع کند وثانیا نشان دهد کهفروپاشی امپراتوری رومناشی از رویاروییمسیحیت با دستگاهامپراتوی نبوده است بلکهزوال اخلاق مدنی و تباهیاخلاقی و گسترش«حرصو آز و شهوت»در میانشهروندان و فرمانروایانامپراتوری موجب سقوطتمدن رومی شده است. اما در شهرزمینی عشق انسان به خود،جای عشق انسان به خدا&%18311ESEG183G% *آگوستین شهر خدارا به این دلیل نوشت که اولادر برابر معارضان،ازشریعت مسیح دفاع کند وثانیا نشان دهد کهفروپاشی امپراتوری رومناشی از رویاروییمسیحیت با دستگاهامپراتوی نبوده است بلکهزوال اخلاق مدنی و تباهیاخلاقی و گسترش«حرصو آز و شهوت»در میانشهروندان و فرمانروایانامپراتوری موجب سقوطتمدن رومی شده است. بنابراین چگونه می‌توان با فاطعیت برایمجازات انسانها حکم صادر کرد یا احیانا آنان رامعدوم کرد؟آگوستین ناچار معیار قضایی خود را«تعهدات و وجدان شهروندان»مدینه قرار می‌دهد؛زیرا شهروندان آنقدر هوشیار هستند که برایرهانیدن فرد خطاکار جامعه از کیفر تباهکاری،جامعه را در معرض فساد قرار ندهند؛زیرا با پایمالشدن وجدان،دیگر جایی برای رستگاری نخواهدماند و فراتر از آن اگر راه دستیابی به حقیقت برایقاضی وجود نداشته باشد چاره‌ای جز ضرب و شتمو حتی شکنجه بی‌گناه و گناهکار برای او باقینخواهد ماند،زیرا در غیر این صورت ممکن استعمل او به خطابی بزرگتر یعنی«قتل نفس»منجرشود. و شهروندان در صورت عدمتمایل به حاکمیت دینی،می‌توانند با توجه به قوانینحکومت مدنی تحت فرمانهای مدنی که بواسطۀحاکم با کارگزاران امور سیاسی وضع شده است ازحق حیات و دیگر حقوق مدنی خود بهره گیرند؛واین یعنی پذیرش نوعی«حکومت مبتنی برنمایندگی»برای اجرای قوانین دولت مسیحی کهتوسط پیروان مسیح انجام می‌گیرد. و شهروندان در صورت عدمتمایل به حاکمیت دینی،می‌توانند با توجه به قوانینحکومت مدنی تحت فرمانهای مدنی که بواسطۀحاکم با کارگزاران امور سیاسی وضع شده است ازحق حیات و دیگر حقوق مدنی خود بهره گیرند؛واین یعنی پذیرش نوعی«حکومت مبتنی برنمایندگی»برای اجرای قوانین دولت مسیحی کهتوسط پیروان مسیح انجام می‌گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.