Skip to main content
فهرست مقالات

زمینه فرهنگی رفتاری حرفه ای حسابداران

نویسنده:

ISC (38 صفحه - از 3 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : حسابداری، سطوح افشای اطلاعات حسابداری، فرهنگ، اندازه‌گیری و افشای اطلاعات حسابداری، محافظه‌کاری، مردگرایی، افشای اطلاعات حسابداری تأثیر، فردگرایی، فاصلهء قدرت، فاصلهء قدرت میزان محافظه‌کاری حسابداران، شاخص، میزان محافظه‌کاری حسابداران در اندازه‌گیری، ارزشهای، میزان افشای اطلاعات حسابداری، میزان محافظه‌کاری در اندازه‌گیری اطلاعات، اندازه‌گیری شاخص‌های فردگرایی و مردگرایی، فردگرایی و سطوح افشای اطلاعات، اجتناب از عدم اطمینان، نمرات، ارزشهای اجتماعی، شاخص اجتناب از عدم اطمینان، هافشتد، بورس اوراق بهادار تهران، شرکتی میزان محافظه‌کاری در اندازه‌گیری، سطوح افشای اطلاعات مالی، شاخص فاصلهء قدرت، تحقیق، فردگرایی و مردگرایی، مردگرایی و سطوح افشای اطلاعات، اندازه‌گیری و سطح افشای اطلاعات

خلاصه ماشینی: "با در نظر گرفتن مدلهای رگرسیون فوق می‌توان فرض H0 را به‌صورت آماری زیر نیز بیان کرد: در آزمون دو دامنه(تصویرتصویر) در آزمون یک دامنه(تصویرتصویر) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول به شرح جداول زیر است: جدول 3:نتایج حاصل از مدل رگرسیون محافظه‌کاری حسابداران برمبنای P/B (تصویرتصویر) جدول 4:نتایج حاصل از مدل رگرسیون محافظه‌کاری حسابداران برمبنای P/E (تصویرتصویر) از آزمون فرضیه اول و تجزیه و تحلیل ضرایب همبستگی و تحلیل واریانس که بر روی اطلاعات مربوط به ارزشهای فرهنگی و محافظه‌کاری حسابداران در شرکتهای‌ منتخب بورس انجام گرفته است،می‌توان به شرح زیر نتیجه‌گیری کرد: 1-1-هرچند طبق مبانی نظری موجود چگونگی تأثیر فاصلهء قدرت بر محافظه‌کاری‌ حسابداران در اندازه‌گیری داراییها و سود مشخص نبود،اما طبق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات،رابطهء بین آنها مثبت است. 4-2-تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرض اول چنانچه اشاره شد طبق نتایج حاصل از آزمون فرض اول،سمت و سوی روابط مورد انتظار میان ارزشهای فرهنگی و محافظه‌کاری حسابداران تأیید شده است،اما یکی‌ از دلایل اصلی معنی‌دار بودن روابط مزبور،اتکاء بر ارزیابی سرمایه‌گذاران بورس اوراق‌ بهادار تهران از قیمت سهام شرکتها است. جدول 5:نتایج حاصل از مدل رگرسیون پنهان‌کاری حسابداران برمبنای سطوح افشاء (تصویرتصویر) از آزمون فرضیهء دوم و تجزیه و تحلیل ضرایب همبستگی و تحلیل واریانس که بر روی‌ اطلاعات مربوط به ارزشهای فرهنگی و سطوح افشای اطلاعات مالی توسط حسابداران در شرکتهای منتخب بورس انجام گرفته است،می‌توان به شرح زیر نتیجه‌گیری کرد: 2-1-طبق فرضیهء تحقیق،انتظار می‌رفت میان فاصلهء قدرت و سطوح افشای اطلاعات‌ حسابداری،رابطهء منفی برقرار باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.