Skip to main content
فهرست مقالات

مدیریت سود و پاداش مدیران: مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 127 تا 154)

کلید واژه های ماشینی : مدیران، سود، پاداش، مدیریت سود و پاداش مدیران، حسابداری، اطلاعات مالی، اعمال مدیریت سود، مطالعه‌ای جهت شفاف‌سازی اطلاعات مالی، پاداش مدیران، فرضیه

از مهم‌ترین ویژگی‌های شرکت‌های سهامی،تفکیک مالکیت از مدیریت آنها است.براین اساس،برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخش یاز اطلاعات‌ و نیز تهیه و ارسال اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی به وجود آمده است.این‌ ویژگی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی،به خاطر وجود معوقات(مابه التفاوت بین‌ سود نقدی و سود تعهدی)و انگیزه‌هایی همچون انگیزش پاداش،هموارسازی‌ سود و مقررات‌گریزی،این امکان و انگیزه را برای مدیران به وجود می‌آورد تا در جهت منافع خود و در تضاد با منافع سایر گروه‌ها،اطلاعات را دستکاری کنند و یا به عبارت کامل‌تر،دست به اعمال مدیریت سود بزند. در این تحقیق،مدیریت سود در قالب چهار فرضیه،در رابطه با پاداش مدیران، /پیش‌بینی پاداش و سود،هموارسازی سود و نظارت مراجع قیمت‌گذاری، بررسی فرضیه‌های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون ویلکاکسون، ازمون شده است.براساس نتایج تحقیق و با در نظر گرفتن محدودیت در دسترسی‌ به اطلاعات مالی بعضی از شرکتهای جامعه آماری،مدیران،تمایل دارند تا در جهت افزایش پاداش خود به اعمال مدیریت سود در دوره‌های سودده و زیادده‌ شرکت،پرداخته و در دوره‌های سودده به هموارسازی سود بپردازند.

خلاصه ماشینی:

"در این راستا و در ارتباط با سیر (1)- wner-Controlled firms (2)- Manager-controlled firms (3)-طبق فرضیه پاداش مدیران،با فرض ثابت بودن سایر شرائط احتمال بیشتری وجود دارد که مدیران‌ شرکت‌های دارای طرح پاداش برمبنای سود،رویه‌های حسابداری را انتخاب کنند که سود گزارش شده را از دوره‌های آتی به دوره جاری انتقال دهد. بر این اساس،ابتدا یک فرضیه در مورد حد اکثر سازی پاداش مدیران و به دنبال آن نیز سه فرضیه در ارتباط با بعضی از عوامل مؤثر در بهینه‌سازی پاداش‌ مدیران و نه حد اکثر سازی پاداش،به شرح زیر در نظر گرفته شده است: فرضیه اول:مدیران در شرکت‌های با طرح پاداش برمبنای سود،در دوره‌های‌ زیان‌ده،تمایل به اعمال مدیریت سود در جهت افزایش زیان خواهند داشت و در دوره‌های سودده،این تمایل،به صورت اعمال مدیریت سود در جهت افزایش‌ سود خواهد بود. معادله(1)(تصویرتصویر) که در این رابطه: تغییر در دارائی‌های جاری ???CAij- تغییر در بدهی‌های جاری ???CLij- تغییر در وجوه نقد دوره جاری ???Cashij- هزینه استهلاک دارائی‌های ثابت و نامشهود در دوره جاری ???DePij- جمع دارائی‌های دوره قبل Aij- از طرف دیگر براساس مدل تعدیل شده جونز و برای معوقات بدون آزادی‌ عمل از طرف مدیر بر روی آنها NDePij خواهیم داشت: معادله(2)(تصویرتصویر) به گونه‌ای که: جمع دارائی‌های دوره قبل Aij-1- تغییر درآمد در طی دوره جاری ???REVij- تغییر اقلام دریافتنی در طی دوره جاری RECij- پارامترهای مختص شرکت- a1,a2,a3 مقدار افزایش اموال،ماشین‌آلات و تجهیزات در طی دوره جاری- PPEij-1 به منظور محاسبه ضرائب در این رگرسیون،در دوره‌های زمانی پیش‌بینی‌ ضائب مذکور،ناچارا به جای NDAPij از TAij استفاده شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.