Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1382 - شماره 4 (26 صفحه - از 71 تا 96)

کلیدواژه ها : منابع مصرف شده برای حسابرسی داخلی ،مخارج حسابرسی مستقل ،پیچیدگی‌ مالی مفید بودن حسابرسی داخلی از دیدگاه حسابرس مستقل

کلید واژه های ماشینی : حسابرسان داخلی ،حسابرسان مستقل ،حق‌الزحمه حساب‌رسی مستقل ،بنگاه‌های اقتصادی ،حساب‌رسی داخلی ،کاهش حق‌الزحمه حساب‌رسی مستقل ،کاهش حق‌الزحمه حساب‌رسی بنگاه ،حساب‌رسی مستقل ،حق‌الزحمه حساب‌رسی بنگاه اقتصادی ،حساب‌رسی مستقل صورت‌های مالی ،داخلی ،کاهش حق‌الزحمه حساب‌رسی ،بنگاه موجب کاهش حق‌الزحمه حساب‌رسی ،حسابرسی ،صورت‌های مالی ،حق‌الزحمه حساب‌رسی ،کار حسابرسان داخلی ،حسابرسی داخلی ،حساب‌رسی بنگاه اقتصادی ،مستقل ،کیفیت کار حسابرسان داخلی ،هزینه‌های حساب‌رسی بنگاه اقتصادی ،وجود حساب‌رسی داخلی ،کاهش در بنگاه‌های اقتصادی ،حق‌الزحمه ،آزمون فرضیه‌ها ،حسابرسی مستقل صورت‌های مالی ،بخش حساب‌رسی داخلی بنگاه ،حساب‌رسی بنگاه ،مخارج حساب‌رسی مستقل

در حال حاضر دو حوزه مشخص عملیات بنگاه اقتصادی نیازمند استفاده از خدمات‌ حرفه‌ای حسابرسی است.خدمات ارایه شده در این دو حوزه به موازات یکدیگر قرار دارند.در حوزه اول نیاز به گزارشگری مالی برون‌سازمانی،شامل ارایه مجموعه صورتهای مالی گواهی شده توسط اشخاص مستقل وجود دارد.حسابرسان مستقل به‌ عنوان حسابرسان برون‌سازمانی نقش اصلی را در این حوزه ایفا می‌کنند. در حوزه دوم،علاوه بر ضرورت حسابرسی مستقل صورت‌های مالی،نیاز به‌ اطلاعات مدیریت و حسابرسی داخلی احساس می‌شود. هدف این پژوهش،شناسایی عوامل تعیین‌کننده حق الزحمه حسابرسی مستقل و داخلی، شناسایی تأثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حق الزحمه حسابرسی بنگاه اقتصادی‌ و بررسی اثربخشی افزایش سطوح مدیریتی که حسابرسان داخلی به آن گزارش می‌کنند در کیفیت کار حسابرسان داخلی و در نهایت مفید بودن آنان به‌عنوان جانشین‌ حسابرسان مستقل می‌باشند. باتوجه به مدل‌های استفاده شده در پژوهشها قبلی،از جمله پژوهش آقایان‌ سیمیونیک(1980)،آقای پالمرز(1976)در ارتباط با قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی و آقای مایکل اتریچ تحت عنوان تجزیه و تحلیل روابط تئوریکی و تجربی بین هزینه های‌ حسابرسی داخلی و مستقل،مدل جامع هزینه‌های حسابرسی بنگاه اقتصادی،شامل دو معامله همزمان جهت آزمون فرضیه‌ها بنا نهاده شد. نتیجه نهایی پژوهش حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی‌ بنگاه اقتصادی مرتبط است؛افزایش منابع صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی‌ بنگاه موجب کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل می‌شود و این کاهش در بنگاه‌های‌ اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطوحی بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش می‌کنند بیشتر است ضمن اینکه پاسخ به مفید بودن گزارش حسابرس داخلی برای حسابرسان‌ مستقل در شرکت‌هایی که حسابرس داخلی به هیات مدیره و مدیر عامل گزارش می‌دهد، همانند شرکت‌هایی است که به معاون مالی و اداری و یا پایین‌تر از آن گزارش می‌نماید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.