Skip to main content
فهرست مقالات

ادراک اطلاعات حسابداری، قضاوت نسبت به آنها و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 5 (36 صفحه - از 95 تا 130)

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات صورت‌های مالی ،پردازشگری ،تصمیم‌گیرندگان اطلاعات‌مدار ،تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ،ساختاری کوواریانسی ،مدل ساختاری ،تصمیم‌گیرندگان اطلاعات ،تصمیم‌گیرندگان مفهوم‌مدار ،فرایند ادراک اطلاعات ،اطلاعات مالی ،قضاوت و تصمیم‌گیری ،اطلاعات حسابداری ،تصمیم‌گیرندگان ،فرایندهای شناختی ،قضاوت نسبت به اطلاعات ،مفهوم‌مدار ،فرایندهای ادراک ،صورت‌های مالی ،اطلاعات‌مدار ،تأثیر اطلاعات حسابداری ،فرایند ادراک اطلاعات صورت‌های ،ادراک اطلاعات صورت‌های مالی ،ادراک اطلاعات ،پردازشگری اطلاعات ،ساختاری ،فرایندهای شناختی تصمیم‌گیرندگان ،قضاوت نسبت ،مفهوم‌مداران ،تصمیمات سرمایه‌گذاری ،مواجهه با اطلاعات حسابداری

هدف از این مقاله تحقیقی،بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری بر فرایندهای ادراک، قضاوت و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است.برای رسیدن به هدف از مدل مفهومی فرایند شناختی برمبنای نظریه مرسوم به مدل‌سازی ساختاری کوواریانسی(مدل‌سازی علی) استفاده شده است.اینکه:آیا فرایندهای ادراک،قضاوت و تصمیم‌گیری تمام‌ سرمایه‌گذاران،در مواجهه با اطلاعات حسابداری،از نظر ارزیابی اطلاعات و دقت و صحت تصمیم‌گیری یکسان است؟،سوال اساسی تحقیق را تشکیل می‌دهد.برمبنای‌" شاخص تعیین نوع شخصیت‌1"سرمایه‌گذاران مورد آزمون در یکی از دو گروه عمده‌" اطلاعات مداران‌1"و"مفهوم مداران‌2"قرار گرفتند.این سرمایه‌گذاران که از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بودند پس از ارزیابی و قضاوت نسبت به‌ اطلاعات مالی شرکت‌های واقعی به تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در آنها پرداختند. در این تحقیق اصول مستخرجه از روانشناسی با دستاوردهای متدولوژیکی در روان‌سنجی،اقتصادسنجی،و آمار در قالب مدل‌سازی ساختاری کوواریانسی تلفیق‌ گردیده است.یافته‌ها حاکی از آن است که اطلاعات حسابداری بر ادراک و قضاوت‌ سرمایه‌گذاران‌"اطلاعات مدار"و"مفهوم مدار"اثر می‌گذارد و ادراک و قضاوت در هر دو گروه عامل مهم و تعیین‌کنندهء سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری است.از طرف‌ دیگر فرایندهای ادراکی،قضاوتی،و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاراین یکسان نیست،" تصمیم‌گیرندگان اطلاعات مدار"درست‌تر تصمیم می‌گیرند و"تصمیم‌گیرندگان مفهوم‌ مدار"اطلاعات مالی(نسبت‌های مالی)را مثبت‌تر ارزیابی می‌کنند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.