Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط و همبستگی شاخصهای داخلی ارزش آفرینی واحدهای تجاری با شاخص های خارجی ارزیابی عملکرد

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 5 (26 صفحه - از 131 تا 156)

کلیدواژه ها : ارزشیابی واحدهای تجاری ،ارزش‌افزوده اقتصادی ،جریانهای آزاد نقدی ،ارزش‌ بازار ،ارزش‌افزوده بازار ،ارزشیابی سهام

کلید واژه های ماشینی : EVA ،واحدهای تجاری ،بازار سرمایه ،ارزش بازار شرکتها ،MV ،ارزش‌افزوده اقتصادی ،ارزش آفرینی واحدهای تجاری ،قضاوت بازار سرمایه ،نرخ بازده به هزینه ،نرخ بازده ،بازده به هزینه سرمایه ،هزینه سرمایه ،ارزش‌افزوده ،مدل‌های ارزش‌افزوده اقتصادی ،FCF ،ROC ،ارزش بازار ،MVA ،نرخ بازده و هزینه سرمایه ،آزمون آماری ،ارزش‌افزوده بازار ،گروههای صنعت ،صنعت ارتباط معنی‌داری وجود ،نرخ بازده سرمایه ،تحلیل رگرسیون ،قضاوت بازار ،ارزش بازار واحدهای تجاری ،حاصل از آزمون آماری ،WACC ،نسبت نرخ بازده

ارزشیابی اوراق بهادار با استفاده از مدل‌های ارزش‌افزوده اقتصادی‌1و جریان‌های‌ آزاد نقدی‌2از شیوه‌های مطرح در کشورهای پیشرفته مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد است. اجرای این مدل‌ها نیازمند فرآیند محاسباتی بالنسبه طولانی و پیچیده می‌باشد و به همین‌ دلیل در نگرش اولیه اجراء این مدلها در عمل دشوار به نظر می‌رسد.یکی از اهداف‌ پژوهش حاضر آن بوده است که آیا در چارچوب متداول حسابداری تعهدی و گزارشگری‌ مالی می‌توانیم به ارزشیابی واحدهای تجاری و تعیین ارزش یهام بپردازیم یا آن‌که در شرایط فعلی امکان اجراء این مدل‌ها در بازار سرمایه ایران‌ نمی‌باشد.از طرف دیگر پشتیبانی از زمینه‌های اجرایی این مدل‌ها نیازمند تحقیقات‌ تجربی در خصوص تشخیص ارتباط و همبستگی بین معیارهای ارزش‌آفرینی واحدهای‌ تجاری(شاخص‌های داخلی ارزیابی عملکرد)با ارزش‌های ناشی از قضاوت بازار سرمایه(شاخص‌های خارجی ارزیابی عملکرد)می‌باشد.در این مقاله که حاصل‌ پژوهشی تجربی در حوزه حسابداری و مالی است فرضیاتی در خصوص ارتباط بین‌ معیارهای ارزش‌آفرینی شرکتها یعنی شاخص‌های ناشی از EVA و FCF با معیارهای‌ ناشی از قضاوت بازار سرمایه یعنی معیارهای ناشی از ارزش بازار شرکتها (MV) و ارزش افزوده بازار (MVA) مطرح می‌گردد و پس از محاسبه متغیرهای تحقیق با استفاده از روشهای مناسب آماری به تحلیل یافته‌های تحقیق پرداخته می‌شود. نیجه نهایی حاصل از تحقیق مؤید آن است که پس از پاره‌ای اصلاحات در فرآیند گزارشگری مالی قادریم برمبنای اطلاعات موجود به ارزشیابی واحدهای تجاری و تعیین‌ ارزش سهم در مقطع زمانی خاصی بپردازیم. همچنین نتایج حاصل از آزمون آماری فرضیات تحقیق مؤید آن است که در عمده‌ گروههای صنعت مورد مطالعه ارتباط و همبستگی بین شاخص‌های داخلی ارزش‌آفرینی‌ و شاخص‌های ناشی از قضاوت بازار سرمایه برقرار است و ارزشهای ناشی از قضاوت‌ بازار بی ارتباط با معیارهای ارزش آفرینی واحدهای تجاری نیست.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.