Skip to main content
فهرست مقالات

نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1383 - شماره 8 (34 صفحه - از 87 تا 120)

کلیدواژه ها : تحیلل مالی ،تحلیل بنیادی ،بازدهی سهام ،صورت‌های مالی ،متغیرهای‌ حسابداری

کلید واژه های ماشینی : حسابداری در پیش‌بینی بازده ،پیش‌بینی بازده سهام ،بازده سهام ،اطلاعات بنیادی حسابداری ،متغیرهای حسابداری توان پیش‌بینی بازده ،صورت‌های مالی ،مدل رگرسیون ،پیش‌بینی بازده ،متغیرهای حسابداری ،بنیادی ،توان پیش‌بینی بازده سهام ،اطلاعات حسابداری ،بنیادی حسابداری ،استفاده از مدل‌های علائم ،متغیرهای حسابداری در پیش‌بینی ،تحلیل بنیادی ،حسابداری مرتبط با بازده ،پیش‌بینی اطلاعات حسابداری ،اطلاعات بنیادی ،سودمندی اطلاعات حسابداری ،توان پیش‌بینی بازده ،ضرایب متغیرهای مدل ،رشد فروش ،توان پیش‌بینی ،بنیادی بازده سهام ،سود خالص به فروش ،مدل رگرسیون صنعت ،توان پیش‌بینی مدل‌های ،تعدیل‌شده مدل ،صنعت سیمان و کانی غیر

بازده سهام یکی از مفاهیم پیچیده است که مورد علاقه سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان می‌باشد.برای تبیین و پیش‌بینی بازده سهام مدل‌ها و نظریه‌های مختلفی‌ شامل مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) ،مدل‌های عاملی یا شاخصی‌ (FM) ،مدل آربیتراژ (APT) ،تحلیل‌های فنی (TA) و تحلیل‌های بنیادی (FA) مطرح شده‌ است.در تحلیل بنیادی بازده سهام تابعی از شرایط کلان اقتصادی،وضعیت صنعت و شرایط خاص شرکت می‌باشد.شرایط خاص شرکت شامل عملکرد و وضعیت مالی است‌ که در قالب صورت‌های مالی اساسی ارائه می‌گردد. دانش حسابداری مدعی است که برای تصمیم‌گیرندگان اطلاعات سودمندی تهیه‌ می‌کند.یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری،توان پیش‌بینی آن است. این پژوهش با انتخاب بازده سهام جهت پیش‌بینی،درصدد آزمون تجربی سودمندی‌ اطلاعات حسابداری می‌باشد.هدف دیگر،ایجاد ارتباط بین متغیرهای حسابداری و اقتصادی می‌باشد که در صورت حصول نتیجه می‌توان از تجزیه و تحلیل صورت‌های‌ مالی برای استخراج ارزش و بازده اقتصادی استفاده کرد. برای انتخاب متغیرهای حسابداری مرتبط با بازده،مدل قیاسی استوارت مبنای کار قرار گرفت و سپس عوامل تشکیل‌دهنده آن بسط داده شد.در نتیجه 42 متغیر مستقل‌ انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت.آزمون‌های آماری براساس رگرسیون‌های مبتنی بر مقادیر و علائم متغیرهای مستقل با نرم‌افزار SPSS به صورت گام‌به‌گام (Stepwise) ، انجام گردید.مدل‌های رگرسیون برای دوره‌های 80-1374،78-1374،80-1379 و همچنین تک‌تک سال‌های 1374 الی 1380 برای کل نمونه شامل 82 شرکت از صنایع‌ مختلف برازش شد.این مدل‌ها برای دو صنعت سیمان و کانی غیر فلزی و شیمیایی و دارویی برای دوره‌های 78-1374 و 80-1379 نیز برازش شد. نتایج تجربی حاصل تأییدکننده توان پیش‌بینی اطلاعات حسابداری است. R2 تعدیل‌ شده مدل‌های نمونه اصلی از 33%تا 665%متفاوت بود.ضرایب متغیرهای بازده‌ دارایی‌ها (ROA) ،بازده سرمایه‌گذاری‌ها (ROI) ،رشد فروش به جمع دارایی‌ها (GSTTA) ،رشد سود خالص به فروش (GNITS) ،هزینه‌های مالی به فروش‌ (FEXTS) ،در 9 مدل معنادار بوده است.به عبارت دیگر این متغیرها سهم بیشتری(نسبت‌ به سایر متغیرها)در پیش‌بینی بازده را داشته‌اند.بقیه متغیرهای پیش‌بینی‌کننده بازدهی‌ در طول زمان همسان نبودند. استفاده از مدل‌های علائم به جای مدل‌های مقادیر باعث افزایش توان پیش‌بینی نشد. تنها متغیر رشد فروش به جمع دارایی‌ها (GSTTA) در هر دو مدل مقادیر و علائم‌ مشترک بود. توان پیش‌بینی مدل‌های خاص صنعت،برای دو نمونه صنعت شیمیایی دارویی و سیمان و کانی غیر فلزی در هریک از دوره‌های 78-74 و 80-79 نیز آزمون شد. R2 تعدیل شده مدل صنایع شیمیایی و دارویی در دوره‌های فوق به ترتیب 348/0 و 729/0 و همچنین در مدل صنایع سیمان و کانی غیر فلزی به ترتیب 400/0 و 417/0 شد.نتایج‌ حاصل از برازش مدل‌های خاص صنایع فوق به مراتب بهتر از نتایج مدل اصلی در دوره‌های مشبه بود. این پژوهش از طریق جمع‌آوری شواهد تجربی در خصوص سودمندی اطلاعات‌ حسابداری و شناخت متغیرهای حسابداری مرتبط با بازدهی،می‌تواند در ارتقای دانش‌ حسابداری،سهمی داشته باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.