Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه بین نسبتهای مالی ترکیبی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی با نسبتهای مالی صرفا مبتنی بر اقلام تعهدی در پیش بینی ورشکستگی شرکتها

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 9 (22 صفحه - از 43 تا 64)

کلیدواژه ها : نسبتهای مالی‌1 ،صورت جریان وجوه نقد2 ،ورشکستگی‌3و پیش‌بینی‌4

کلید واژه های ماشینی : جریان وجوه نقد ،بورس اوراق بهادار تهران ،وجوه نقد و اقلام تعهدی ،جریانهای نقدی عملیاتی ،پیش‌بینی ورشکستگی ،تعهدی در پیش‌بینی ورشکستگی ،وجوه نقد ،پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها ،نسبتهای مالی ،تعهدی با نسبتهای مالی ،ورشکستگی شرکتها ،جریانهای نقدی ،اقلام تعهدی ،بحران مالی ،شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس ،نسبتهای تعهدی وجوه نقد ،جریانهای نقد ،نسبت جریانهای نقدی عملیاتی ،تعهدی ،اوراق بهادار ،شرکت ورشکسته ،صورتهای مالی ،ورشکسته ،متغیرهای صورتهای جریانهای نقدی ،پیش‌بینی ورشکستگی می‌باشند ،نقدی ،تعهدی قادر به پیش‌بینی ،جاری ،فروش به دارائی جاری ،دارائی جاری

در این مقاله قدرت نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد جهت پیش‌بینی‌ ورشکستگی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از دو مدل اندازه‌ گیری تحلیل ممیزی چندگانه ورگرسیون لوجستیک استفاده شده و دقت هرکدام از مدلهای مذکور جهت پیش‌بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران برآورد شده است.برآورد هر دو مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه‌ از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.گروه اول‌ متشکل از 32 شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت و گروه دوم نیز متشکل از 32 شرکت عدم مشمول ماده 141 قانون تجارت میباشد.مدل مورد استفاده در این تحقیق‌ مدل کی‌سی و بارتزاک(1985)می‌باشد که مشتمل بر 9 نسبت مالی شامل نسبتهای‌ تعهدی وجوه نقد به کل دارائیها،دارائی جاری به کل دارائیها،دارائی جاری به بدهی‌ جاری،فروش به دارائی جاری،سود خالص به کل دارائیها و کل بدهیها به حقوق‌ صاحبان سهام و همچنین نسبتهای مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد شامل‌ جریانهای نقدی عملیاتی،جریانهای نقدی عملیاتی به بدهی جاری و جریانهای نقدی‌ عملیاتی به کل بدهیها می‌باشد. نتایج آماری هر دو مدل حاکی از معتبر بودن مدلها و نسبتهای مالی انتخاب شده‌ بوده است.نتایج آزمون توانائی پیش‌بینی دو مدل نشان‌دهنده این واقعیت است که‌ مدل قادر است یکسال قبل از بحران مالی در شرکتها،پیش‌بینی صحیحی در خصوص‌ بحران مالی ارائه دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.