Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان آشنایی و به کارگیری فنون علم مدیریت در صنایع تولیدی

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 75 تا 100)

کلیدواژه ها :

روشهای آماری ،پژوهش عملیاتی ،علم مدیریت ،واحد تولیدی

کلید واژه های ماشینی : مدیران، فنون علم مدیریت در صنایع، علم مدیریت در صنایع تولیدی، فنون علم مدیریت، صنایع تولیدی، میزان آشنایی مدیران صنایع تولیدی، بررسی میزان آشنایی مدیران صنایع، اطلاعات، بکارگیری فنون علم مدیریت، به‌کارگیری فنون علم مدیریت

مدیریت یکی از پایه‌های اساسی در اداره امور جوامع پیشرفته می‌باشد.زیرا ترکیب‌ مناسب عوامل و منابع موجود و ایجاد هماهنگی و ارتباط بین آنها و در نهایت‌ تصمیم‌گیری با توجه به محدودیتهای بسیاری که همواره در عمل وجود دارد،امری مهم‌ در راه افزایش بازدهی و کارایی که شمار می‌رود.در سالهای اخیر مدیریت نوین و لزوم‌ بررسی،مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباطات و تاثیر متقابل اجزا بر یکدیگر موجب ابداع‌ روشهای خاص گردیده است.این روشها و فنون جدید باعث شده تا مدیران بتوانند براساس اطلاعات صحیح،تصمیمات مناسب اتخاذ نمایند. در مقاله حاضر به بررسی میزان آشنایی مدیران صنایع تولیدی با فنون علم مدیریت‌ و بکارگیری آن پرداخته شده است.به این منظور برخی از مشهورترین و پرکاربردترین‌ تکنیهای علم مدیریت انتخاب گردید و در قالب پرسشنامه‌ای نظر مدیران صنایع تولیدی‌ در مورد میزان آشنایی و بکارگیری این فنون پرسیده شد.همچنین دلایل عدم بکرکیری‌ فنون در تصمیمات سازمانی مورد سنجش قرار گرفت.تجزیهو تحلیل با استفاده از روشهای مختلف آماری صورت گرفت و میزان آشنایی و بکارگیری،به تفکیک انواع‌ صنایع تولیدی مشخص گردید. همچنین رابط بین این دو متغیر و باقی متغیرهای‌ تاثیرگذار تبیین گردید. سرانجام دلایل عدم کاربرد فنون در تصمیمات مدیران با توجه به میانگین رتبه‌های‌ بدست آمده از نمونه متب گردید.

خلاصه ماشینی: "جدول شماره 5- رابطه بین میزان آشنایی با امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری،برگزاری‌ دوره‌های آموزش،دسترسی به امکانات سخت‌افزاری‌و نرم‌افزاری،تحصیلات مدیران و سابقه‌کاری (به تصویر صفحه مراجعه شود) دلایل عدم استفاده از فنون علم مدیریت با توجه مبرم به تغییر و داشتن توان لازم برای رویارویی با حوادث گوناگون‌ در حیطه مسایل مدیریت،عدم استفاده از فنون علم مدیریت در صنایع تولیدی یکی از مسایل با اهمیت و قابل بررسی در حیطه مدیریت و ناکار آمدی واحدهای تولیدی می‌باشد. دلایل مذکور عبارتنداز: نبودن باور عمومی مبنی بر مفید فنون علم مدیریت تصمیم‌گیری مدیران‌ صنایع عدم آشنایی مدیران با فنون علم مدیریت عدم وجود امکانات سخت‌افزاری در محیط کار جهت بکارگیری علم مدیریت عدم وجود امکانات نرم‌افزاری در محیط کار جهت بکارگیری علم مدیریت بالا بودن هزینه بکارگیری از فنون علم مدیریت مقاومت در برابر بکارگیری فنون علمی جدید مدیریت بجای روشهای سنتی آن برآورده نشدن کلیه نظرات و اهداف مورد نظر مدیران به هنگام استفاده از فنون علم‌ مدیریت فراهم نبودن شرایط سازمانی مناسب برای استفاده از فنون علم مدیریت سپس با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید که میانگین تاثیر تمامی عوامل‌ مذکور برای شماره 6 و 7 قابل مشاهده می‌باشد. نتیجه‌گیری پژوهش انجام شده بر روی میزان آشنایی و بکارگیری فنون علم مدیریت در ایران‌ بیانگراین مطلب است که هر چند میزان آشنایی و بکارگیری مدیران از فنون مذکور در سطح قابل قبولی قرار ندارد ولی با توجه به رابطه خوب بین این دو می‌توان امیدوار بود که در صورت افزایش آگاهی مدیران در زمینه فنون علمی مدیریت،استفاده از این فنون‌ غیرمرتبط با امر مدیریت می‌باشند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.