Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فرهنگ سازمانی در گروه صنایع جدید

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1383 - شماره 5 (22 صفحه - از 27 تا 48)

کلیدواژه ها : فرهنگ‌سازمانی ،صنایع ،ایران

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ‌سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،کارکنان تفاوت معنی‌داری وجود ،میان فرهنگ‌سازمانی در وضعیت ،شرایط فرهنگ‌سازمانی در وضعیت ،الگوی فرهنگ‌سازمانی ،تفاوت معنی‌داری وجود ،بررسی فرهنگ‌سازمانی ،میان فرهنگ‌سازمانی ر وضعیت ،وضعیت موجود ،وضعیت مطلوب ،میان فرهنگ‌سازمانی ،وضعیت موجود و مطلوب ،فرهنگ‌سازمانی مشخص ،جامعه آماری ،کارکنان در شرایط موجود ،مطلوب ،رفتار سازمانی ،فرهنگ‌سازمانی قوی ،فرهنگ قوی ،مراکز چهارده‌گانه جامعه آماری ،نقش فرهنگ‌سازمانی ،میانگین نتایج آزمون ،شرایط موجود و مطلوب ،الگوی گردن ،قلمرو جامعه آماری ،مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی ،فرضیه‌های تحقیق ،ارزش‌های بنیادی ،قوی

این مقاله حاصل پژوهشی بمنظور بررسی فرهنگ‌سازمانی در یک گروه صنعتی می‌باشد.محقق پس از مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی اجمالی روی چهارده الگوی فرهنگ‌سازمانی، الگوی گردن را هفت مولفه‌ی استانداردها، شفافیت‌سازمانی، مسئولیت‌ها، سازگاری، پاداشها، رهبری، صمیمیت و حمایت انتخاب نموده است.در این تحقیق به پیروی از الگوی مذکور و با ساختاری تعریف شده و با هشت فرضیه عام و خاص و با تعیین نمونه‌هایی در چهارده واحد تولیدی و ستادی مجزا و مستقل در جامعه آماری، مقایسه‌ای میان فرهنگ‌سازمانی در وضعیت موجود و فرهنگ‌سازمانی در وضعیت مطلوب از نظر کارکنان صورت گرفته است.نتایج و یافته‌ها نشان می‌دهد:1.در آزمون انجام شده برای هفت مولفه فرهنگ‌سازمانی مشخص شد که میان فرهنگ‌سازمانی ر وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از نظر کارکنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 2.در بررسی فرهنگ‌سازمانی مشخص شد که فرهنگ‌سازمانی در وضعیت موجود در کلیه مراکز چهارده‌گانه جامعه آماری اعم از کار خانجات تولیدی و واحدهای ستادی یکسان است.3.با تعیین میانگین نتایج آزمون در کلیه مراکز چهارده‌گانه مشخص شد که شرایط فرهنگ‌سازمانی در وضعیت موجود ضعیف است.زیرا میانگین نتایج آزمون کمتر از سه می‌باشد.در پایان پیشنهادهایی برای بهبود شرایط و دستیابی به وضعیت مطلوب ارائه گردیده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.