Skip to main content
فهرست مقالات

نقش دفاتر صنعت و دانشگاه در توسعه صنایع کشور

نویسنده:

(8 صفحه - از 100 تا 107)

کلیدواژه ها :

روش تحقیق ،موضوع تحقیق ،نتایج تحقیق ،ارتباط صنعت و دانشگاه

کلید واژه های ماشینی : سیستم سفارش همزمان تعدیل‌شده، سیستم، سیستم سفارش همزمان، میانگین زمان انتظار تقاضای محصول، سیستم سفارش همزما، زمان انتظار تقاضای محصول، PIW، سیستم سفارش همزمان با علامت، سیستم کان‌بان، محصول

صنعت و دانشگاه به عنوان دو رکن اساسی جامعه،از طریق بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و همگامی با نوآوریهای علمی و تکنولوژیکی،عامل بسیار مهمی در توسعهء ملی کشورها به حساب می‌آید.در این میان،نقش دفاتر صنعت و دانشگاه از اهمیت بالایی برخوردار است.در این مقاله،تلاش بر این است تا ضمن مطالعهء نقش این دفاتر در توسعهء صنایع کشور،میزان اثربخشی آنها و پیشنهادهایی در جهت ارتقای این اثربخشی ارائه شود.

خلاصه ماشینی: "اثرهای میانگین و واریانس زمان تولید؟؟؟بر میانگین زمان انتظار تقاضای محصول TWA در حالت 6- s (سیستم کان‌بان با علامت+،سیستم سفارش همزمان با علامت*و سیستمسفارش همزمان تعدیل شده با علامت*مشخصشده‌اند،ضمنا خط پر مربوط به 0/8-؟؟؟وخطچین مربوط به 0/4-؟؟؟است). اثرهای میانگین و واریانس زمان تولید؟؟؟مجموع میانگینهای موجودی )PIW( قبلاز تولید B-PIWA در حالت 6- s (سیستم کان‌بان باعلامت+،سیستم سفارش همزمان با علامت*وسیستم سفارش همزمان تعدیل شده با علامت*مشخص شده‌اند،ضمنا خط پر مربوط به 0/8-؟؟؟و خطچین مربوط به 0/4-؟؟؟است). همچنین نتایج شبیه‌سازی بیانگر این است که TWA در سیستم سفارش همزمان تعدیل شده ازسایر سیستمهای مورد نظر در این مقاله کوتاهتراست. رابطۀ همزمان بین مجموع میانگینهایموجودی PIW قبل و بعد از تولید در تمام مراحل )PIWT( و میانگین زمان انتظار تقاضای محصول )TWA( در حالت 0/8-؟؟،نتایج هرسه سیستم باموجودی اولیۀ یکسان با خط به هم وصل شده است. رابطۀ همزمان بین مجموع میانگینهایموجودی PIW قبل و بعد از تولید در تماممراحل )PIWT( و میانگین زمان انتظار تقاضایمحصول )TWA( در حالت 0/8-؟؟،نتایج هرسهسیستم با خط به یکدیگر وصل شده است(سیستمکان‌بان با علامت+،سیستم سفارش همزمان باعلامت.. رابطۀ همزمان بین مجموع میانگینهای موجودی PIW قبل و بعد از تولید در تمام مراحل )PIWT( ومیانگین زمان انتظار تقاضای محصول )TWA( در حالت 0/8-؟؟،نتایج هرسه سیستم با خط به یکدیگروصل شده است(سیستم کان‌بان با علامت+،سیستم سفارش همزمان با علامت*و سیستم سفارش همزمانتعدیل شده با علامت*مشخص شده است. 2. پس از اینکه عملکردهای سیستمها تحلیل ومقایسه شد مشخص شد که میانگین زمان انتظارتقاضای محصول در سیستم سفارش همزمانتعدیل شده در میان سایر سیستمهای بررسی شدهدر این مقاله از بقیه کوتاهتر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.