Skip to main content
فهرست مقالات

قبل از الگوگیری مدیریتی باید بدانید که

نویسنده: ؛

تابستان و پاييز 1377 - شماره 2 (14 صفحه - از 24 تا 37)

کلیدواژه ها : عوامل سیاسی-قانونی ،مدیریت ،ساختار ،عوامل فرهنگی-اجتماعی ،عوامل فن‌آوری ،عوامل اقتصادی

کلید واژه های ماشینی : مورد به نظریات ،محیط مدیریت ،کار جمهوری اسلامی ،سبک مدیریت ،فرهنگ جامعه ،شرایط فرهنگ کار ،متغیرهای محیطی و سازمانی ،مذهبی ،مباحث مدیریت ،الگوهای مدیریتی و ساختاری ،فرهنگ مذهبی ،عوامل فن‌آوری ،جوامع غیر مذهبی ،محیط فرهنگی ،جمهوری اسلامی ،عوامل مؤثر ،فرهنگ کار ،کار جمهوری اسلامی ایران ،الگوهای مدیریتی ،فرهنگ کار جمهوری اسلامی ،فضای مباحث مدیریتی ،مدیریت و ساختار ،مدیریت در ایران ،جمهوری اسلامی ایران ،عوامل محیطی ،ساختار سازمانی ،مدیریت و ساختار سازمانها ،ساختار سازمانها ،مؤثر ،الگوی بهینهء مدیریتی

سازمانها به عنوان سنگ بنا،منشأ بسیاری از خصوصیات مهم جامعه تلقی می‌شوند.از سوی دیگر کیفیت مدیریت و ساختار سازمانها به نحو بارزی در بهره‌وری و کارآیی آنها مؤثرند و از داراییهای نامشهود هر مملکتی به شمار می‌آیند. مطالعات نظری و عملی گسترده‌ای که دربارهء این دو موضوع مهم به عمل آمده حاوی دو فرآیند مدل‌سازی و الگوگیری‌1 است که باهم رابطهء نامتقابل دارند. در این مقاله تأثیر عوامل محیطی در اثربخشی الگوهای مدیریتی و ساختاری مطرح شده و متغیرهای اساسی آن‌ مورد بررسی قرار گرفته است.محیط فرهنگی و اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در مدیریت و ساختار سازمانی اولین مبحث،پس از مقدمه و معرفی موضوع است.در این مورد به نظریات مختلف اندیشمندانی مانند رانن، چالز هندی‌2،گرت هافتسد3و جان شرمرهورن‌4اشاره و شرایط فرهنگ کار جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است. عوامل فن‌آوری،اقتصادی،و سیاسی متغیرهای تأثیرگذار دیگری هستند که در این مقاله مطرح می‌شوند.توصیف‌ شاخصهای مهم این عوامل و بررسی تأثیر آن در مدیریت و ساختار سازمانها موضوع بخشهای بعدی مقاله است.در هر یک‌یک از مباحث،اثرپذیری الگوهای مدیریتی و ساختاری از متغیرهای بالا مورد توجه قرار گرفته و برخی از الگوهای پیشنهادی معرفی شده است.این مقاله تأکید دارد که به کارگیری الگوهای مدیریتی تنها در صورتی می‌تواند با موفقیت همراه باشد که تفاوتهای محیطی جامعهء مرجع(مدل‌سازی)جامعهء هدف(الگوگیری)مشخص و اصطلاحات‌ متناسب در مدل اعمال شود.علاوه بر این،معرفی خصوصیات محیط مدیریت در ایران،به عنوان چارچوب مباحث‌ مدیریت بومی«دستاورد دیگر این مطالعه است.چنین چارچوبی فضای مباحث مدیریتی در ادبیات کشور را مشخصتر می‌سازد و به دقت نظریات کمک می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.