Skip to main content
فهرست مقالات

OECD تحلیل ساختار فعالیت های تحقیق و توسعه: مطالعه موردی اقتصاد تحقیق و توسعه کشورهای

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 4 (38 صفحه - از 62 تا 99)

کلیدواژه ها : اقتصاد تحقیق و توسعه ،مخارج تحقیق و توسعه ،تحولات فناوری ،مدل‌های رشد درونزا، کشورهای OECD

کلید واژه های ماشینی : تحقیق و توسعه ،OECD ،شدت تحقیق و توسعه ،مخارج تحقیق و توسعه ،اقتصاد تحقیق و توسعه ،بنگاه‌های تجاری ،رشد اقتصادی ،درصد از کل مخارج ،دانش و فناوری ،مخارج تحقیق ،شدت تحقیق و توسعه سهم ،توسعه کشورها ،کشورهای OECD ،توسعه کشورهای OECD ،نظام تحقیق و توسعه ،اقتصاد دانش ،فعالیت‌های تحقیق و توسعه ،توسعه بر رشد اقتصادی ،تحلیل همبستگی ،تحقیق و توسعه تجاری ،بخش خارجی ،تأمین مالی مخارج تحقیق ،رشد اقتصادی نقش عوامل ،نظام تحقیق ،تولید فناوری ،شدت مخارج تحقیق ،الگو با شدت مخارج ،RD ،تأمین منابع مالی تحقیق ،تولید دانش

عمدتا رشد اقتصادی پایدار تحولات دانش و فناوری و سرمایه انسانی را توضیح می‌دهد. فعالیت‌های تحقیق و توسعه از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فناوری است. از این رهگذر اغلب کشورها برای تداوم رشد اقتصادی خود، فعالیت‌های تحقیق و توسعه را گسترش می‌دهند. اقتصاد تحقیق و توسعه عنوان تازه‌ای است که طی دهه‌های اخیر وارد ادبیات اقتصاد دانش بنیان گردیده و سعی دارد قابلیت، چگونگی و میزان مؤثر اثرگذاری تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی را توضیح دهد. این مقاله ابتدا به معرفی الگویی از سازوکار پویای نظام تحقیق و توسعه می‌پردازد. عناصر اصلی این مدل، نظام حقوق مالکیت و درجه کارامدی دولت در تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت معنوی، ساختار تولید اقتصاد، درجة باز و رقابتی بودن اقتصاد، سطح سرمایه انسانی و نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. این عناصر در تعامل با بازیگران اصلی تحقیق و توسعه یعنی دانشگاه‌ها، دولت، بنگاه‌های تجاری و بخش خارجی به انجام تحقیقات پایه‌ای، کاربردی و توسعه‌ای می‌پردازند. مدل مذکور ابتدا ساختار تحقیق و توسعه کشورهای OECD را معرفی می‌کند، سپس با استفاده از داده‌های مقطعی و ابزار تحلیل همبستگی در مقطع زمانی سال 2000 به تحلیل بخشی از ارتباطات بین اجزای مدل می‌پردازد. نتایج مطالعه بیان می‌کند که نرخ بهینه‌ای از شدت تحقیق و توسعه در هر اقتصادی وجود دارد که از واقعیت‌های درونی آن اقتصاد برمی‌خیزد. پویایی نظام تحقیق و توسعه هر کشور دارای ارتباط تنگاتنگی با ساختارهای اقتصادی، نهادی و سازمانی آن است. هر چند در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی نقش عوامل مؤثر در تحقیق و توسعه نیز متحول می‌شود، نهادهای تحقیق و توسعه ماهیتا دارای نقش‌های متفاوت هستند که امکان جانشینی کامل بین آنها وجود ندارد. اگر چه دولت در جهت جبران کاستی‌های سازوکار بازار در انجام تحقیق و توسعه، در رسیدن به حد مطلوب اجتماعی آن دخالت می‌کند، با رشد اقتصاد و افزایش شدت تحقیق و توسعه سهم حضور دولت در عرصة تحقیق و توسعه رو به کاهش می‌نهد و بنگاه‌های تجاری، بازیگر اصلی تحقیق و توسعه می‌شوند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.