Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد و بررسی تغییرات ساختاری کششهای تقاضای واردات در بخش صنعت و معدن

نویسنده: ؛

بهار 1376 - شماره 2 (11 صفحه - از 76 تا 86)

کلید واژه های ماشینی : بخش صنعت و معدن ،تقاضای واردات کالاهای سرمایه‌ای ،واردات کالاهای سرمایه‌ای ،تقاضای واردات در بخش ،واردات در بخش صنعت ،کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ،واسطه‌ای بخش صنعت معدن ،بخش صنعت ،صنعت و معدن ،کشش قیمتی ،تقاضای واردات ،تابع تقاضای واردات ،واسطه‌ای بخش صنعت ،کشش قیمتی و درآمدی ،قیمت نسبی ،قیمتی تقاضای واردات ،بلند مدت ،سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ،درآمدی کالاهای وارداتی ،تراز پرداختها ،کششهای درآمدی و قیمتی ،کالاهای وارداتی ،کالاهای وارداتی نسبت ،سرمایه‌ای ،واسطه‌ای ،میزان دقت برآورد ضرایب کشش ،ضرایب کشش قیمتی ،تقاضای کالابهای وارداتی ،قیمت کالاهای وارداتی ،کشورهای در حال توسعه

یکی از مشکلات عمده کشورهای در حال توسعه(از جمله ایران)کسری تراز پرداختهاست و دلیل اصلی این کسری تراز پرداختها حجم بالای واردات و پایین بودن سطح صادرات(به جز مواد اولیه و نفت)این کشورها می‌باشد.در این مقاله به بررسی ساختار یکی از بخشهای اقتصاد می‌پردازیم که وابستگی شدیدی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای دارد.بدین منظور، تابع تقاضای واردت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بخش صنعت معدن ر تعیین و برآورد می‌کنیم.قیمت نسبی این قبیل کالاها، در مقایسه با قیمت داخلی و درآمد کل جامعه، متغیر مهم و مؤثری بر میزان و ارزش تقاضای کالابهای وارداتی است.از طرفی به دلیل وابستگی این بخش به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، تابع تقاضای واردات این بحش را تابعی از سرمایه‌گذاری در این بخش در نظر گرفته و انتظار داریم با افزایش سرمایه‌گذاری، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز این بخش نیز افزایش یابد.اما این که تقاضای این کالاهای وارداتی نسبت به نوسان قیمت‌های نسبی و درآمد ملی چگونه واکنش نشان می‌دهند، به میزان دقت برآورد ضرایب کشش قیمتی و درآمدی، در کوتاه مدت و بلند مدت، بستگی دارد.از این رو اگر با گذشت زمان، ضرایب کشش قیمتی و درآمدی کالاهای وارداتی افزایش یابند، سیاستگذاران قادر خواهند بود به مرور با اعمال سیاستهای مناسب، جهت و روند استفاده از این گونه کالاها را به سمت کالاهی مشابه داخلی هدایت کنند و امکان بهبود تراز بازرگانی خارجی را نیز فراهم آورند.هدف این مقاله عبارت استت از این که کششهای درآمدی و قیمتی تقاضای واردات اینت بخش(صنعت و معدن)برآورد گردد و محدوده تغییرات کششها در کوتاه مدت و بلند مدت محاسبه شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.