Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی فرش ماشینی استان خراسان

نویسنده: ؛

تابستان 1378 - شماره 11 (42 صفحه - از 139 تا 180)

کلید واژه های ماشینی : مزیت نسبی ،فرش ماشینی ،CRD ،نرخ ارز ،مزیت نسبی فرش ماشینی ،نرخ سایه‌ای ارز ،فرش ماشینی در استراتژی ،تولید فرش ماشینی ،استراتژی توسعه صادرات ،توسعه صادرات و جایگزینی واردات ،استراتژی توسعه ،قیمت فرش ماشینی ،استان خراسان ،مزیت نسبی اسمی ،نرخ سایه‌ای ارز معادل ،افزایش نرخ ارز ،کاهش نرخ ارز ،قیمت غایی مواد اولیه ،دلار ،استراتژی جایگزینی واردات ،نرخ غایی ارز ،نرخ رسمی ارز ،نرخ سایه‌ای ،کشش ارزی سهم ،تغییرات نرخ ارز ،مواد اولیه ،توسعه صادرات ،نرخ سایه‌ای ارز سال ،سایه‌ای ارز ،جایگزینی واردات

هدف مقاله حاضر، بررسی مزیت نسبی فرش ماشینی در استان خراسان، برای سال 1375 می‌باشد که این امر برای دوره 75-70 با توجه به شاخصهای گوناگون صورت می‌گیرد.از دید مزیت نسبی آشکار شده، فرش ماشینی برای استان خراسان طی دوره 75-70 در موقعیت بسیار مناسبی قرار می‌گیرد.در این دوره و بالاخص در سال 75 از دید شاخص هزینه منابع داخلی‌ (CRD) تولید فرش ماشینی در استان خراسان از نگرش توسعه صادرات و جایگزینی واردات، واجد مزیت نسبی حقیقی می‌باشد، ولی در نگرش توسعه صادرات، واجد مزیت نسبی اسمی نمی‌باشد اما در نگرش جایگزینی واردات، واجد مزیت اسمی می‌گردد(فرض می‌شود قیمت فرش ماشینی در استراتژی جانشینی واردات بیشتر از استراتژی توسعه صادرات باشد).بررسیهای انجام شده برای سال 70 و 75 نشان می‌دهد که شاخص‌ CRD نسبت به تغییرات قیمت فرش ماشینی(در دامنه معرفی شده)باکشش می‌باشد، که با افزایش بیشتر قیمت فرش، کشش قیمتی‌ CRD کمتر، و با کاهش بیشتر قیمت فرش، کشش قیمتی‌ CRD بیشتر می‌شود، ولی همچنان باکشش می‌ماند.همچنین، بررسیها نشان می‌دهد که شاخص CRD نسبت به تغییرات ارز(در دامنه معرفی شده)دارای کششهای متفاوت می‌باشد، به طوریکه با افزایش نرخ ارز، CRD نسبت به تغییرات نرخ ارز، بی‌کشش می‌باشد و با افزایش شکاف، کشش کاهش می‌یابد.در حالت کاهش نرخ ارز، CRD نسبت به تغییرات نرخ ارز، باکشش می‌باشد و با افزایش شکاف کشش، افزایش می‌یابد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.