Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی ارزبری واردات گوشت قرمز و نهاده دامی جو

نویسنده: ؛

بهار 1379 - شماره 14 علمی-پژوهشی (28 صفحه - از 149 تا 176)

کلید واژه های ماشینی : گوشت قرمز ،واردات گوشت قرمز ،مصرف سرانه گوشت قرمز ،عرضه داخلی گوشت قرمز ،تقاضای گوشت قرمز ،میزان واردات گوشت قرمز ،تابع تقاضای گوشت قرمز ،سرانه گوشت قرمز ،نرخ رشد قیمت گوشت مرغ ،قیمت گوشت قرمز ،نرخ رشد ،قیمت گوشت ،واردات گوشت ،عرضه داخلی گوشت ،شاخص قیمت گوشت قرمز ،متوسط نرخ رشد ،شاخص قیمت ،قیمت گوشت مرغ ،نرخ رشد قیمت گوشت ،مصرف سرانه ،برآورد تابع تقاضای گوشت ،تقاضای گوشت ،گوشت قرمز در کشور ،مصرف گوشت قرمز ،تولید گوشت قرمز ،گوشت مرغ ،تابع تقاضا ،تابع تقاضای گوشت ،تقاضای نهاده ،تولید سرانه گوشت قرمز

مقاله حاضر به بررسری بازار گوشت می‌پردازد.در ابتدا اهمیت موضوع، اهداف، فرضیات و روش تحقیق تبیین می‌گردد و سپس، مقدار تولید، واردات و مصرف سرانه گوشت قرمز مورد بررسی قرار می‌گیرد.تقاضای گوشت قرمز به تفکیک شهری و روستایی و عرضه داخلی گوشت فرمز و تقاضا نهاده‌جو برآورد می‌گردد و سپس براساس روند جمعیت، درآمد سرانه، قیمت‌ها و با استفاده از توابع برآورد شده به پیش‌بینی میزان تقاضا و عرضه داخلی گوشت قرمز و تقاضای نهاده‌جو ضرداخته و در ضورت نیزابه واردات گوشت قرمز و جو برای سالهای 1378 تا 1380، مقادیر آنها مشخص می‌گردد.مقاله حاضر، تخمین تابع تقاضای گوشت قرمز به تفکیک شهری و روستایی و عرضه آن، تقاضای نهاده جو، میزان واردات گوشت قرمز، جو و ارز تخصیصی برای آن طی سالهای آینده را براساس سناریوهای متفاوت، ارایه می‌دهد.در سناریوی اول، فرض می‌شود که قیمت گوشت قرمز و جو همان متوسط نرخ رشد دوره 75-1368 می‌باشد و در سناریوی دوم و سوم به ترتیب یک درصد و دو درصد بیشتر از متوسط نرخ رشد آن دوره را دارا می‌باشد.این سناریوها بر مبنای کاهش مدالخ دولت در امر واردات با ارز دولتی و افزایش آن توسط بحش خصوصی با ارز غیر دولتی انجام گرفته است.براساس سناریوی اول و دوم، میزان واردات گوشت قرمز برای سال 1378 برابر با صفر و سالهای 80-1379 افزایشی است.در سناریوی سوم، فقط در سال 1380 واردات گوشت قرمز وجود دارد.میزان واردات جو در هر سه سناریو طی سالهای 80-1378 روند افزایش داشته است و به علاوع، روند سهم ارزری جو کاهشی و روند سهم ارزبری گوشت قرمز نیز افزایشی می‌باشد.این نتایج نشان‌دهنده آن است که خودکفایی در تولید گوشت قرمز خوشبینانه بوده و واردات آن طی سالهای آینده افزایشی خواهد بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.