Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین نرخ های صحیح برای تسهیم هزینه های سرباز

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : هزینه‌های سربار ،تسهیم هزینه‌های سربار ،هزینه‌یابی ،اطلاعات ،تجزیه و تحلیل‌های رگرسیون ،نرخ اقلام متغیر سربار ،روش هزینه‌یابی براساس فعالیت ،ساعت کار ماشین‌آلات ،مبنای ساعت کار ماشین‌آلات ،این‌روش عوامل موجد هزینه‌ها شناسایی ،هزینه‌یابی براساس فعالیت هزینه‌های سربار ،مبناهای تسهیم هزینه‌های سربار استفاده ،تسهیم اقلام ثابت هزینه‌های سربار ،تسهیم اقلام ثابت سربار ،تعداد مرتبه تنظیم ماشین‌آلات ،متغیر ،محصولات ،هزینه‌های سربار و عوامل موجد ،هزینه‌های سربار و ساعت کار ،عوامل موجد هزینه‌ها ،فعالیت هزینه‌های سربار براساس مبناهای ،اقلام ثابت سربار ،سربار و ساعت کار ماشین‌آلات ،اقلام متغیر هزینه سربار ،روش هزینه‌یابی براساس فعالیت تعیین ،روش‌های متداول هزینه‌یابی محصولات ،نتایج تجزیه و تحلیل‌های رگرسیون ،روش هزینه‌یابی براساس فعالیت استفاده ،عوامل موجد اقلام متغیر هزینه ،مبنای

بررسی‌های انجام شده در سال‌های اخیر نشان داده که استفاده‌کنندگان از اطلاعات‌ حسابداری از روش‌های متداول هزینه‌یابی محصولات(هزینه‌یابی جذبی و هزینه‌یابی متغیر) رضایت ندارند و علل اصلی این عدم رضایت،تخصیص نامناسب هزینه‌ها به محصولات و سفارشات است. آقایان کاپلن و کوپر،پس از انجام تحقیقات فراوان روش جدیدی تحت عنوان«هزینه یابی بر اساس فعالیت»ارائه کرده‌اند.این‌روش هزینه‌یابی براینکه هزینه‌ها از کجا می‌آیند و علل اصلی‌ ایجاد هزینه‌ها چیست،تأکید دارد و در این‌روش عوامل موجد هزینه‌ها شناسایی و سپس هزینه‌ها را براساس عوامل شناسایی شده(موجد هزینه‌ها)بر مبنای مناسبی بین محصولات و سفارشات‌ تسهیم می‌کنند.در این مقاله سعی گردیده که با استفاده از روش‌های آماری(رگرسیون)3و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای صفحه‌گسترده‌4نحوه استفاده از این‌روش در تسهیم هزینه‌ها ارائه‌ شود.

خلاصه ماشینی:

"مبناهای مناسب را برای تسهیم هزینه‌های سربار بین تولیدات و سفارشات بدست‌ هزینه‌یابی جدید نشان داده که بین هزینه‌های سربار با ساعت کار ماشین‌آلات و یا مقدار ماشین‌آلات،تعداد واحدهای ساخته‌شده،هزینه مواد مصرفی و مقدار مواد مصرفی استفاده کرد اما در روش هزینه‌یابی براساس فعالیت تعیین مبنابراساس عوامل موجد 1-تجزیه و تحلیل روند هزینه‌ها و تعیین ارتباط بین هزینه‌های سربار و عوامل موجد موجد اقلام متغیر هزینه سربار را شناسایی کرد برای مثال ما به بررسی ساعت کار ماشین‌آلات است زیرا بین هزینه‌های سربار و ساعت کار ماشین‌آلات رابطه بسیار قوی‌ تسهیم اقلام ثابت هزینه‌های سربار بین تولیدات و سفارشات یک نرخ تعیین می‌شود و در روش دوم نرخ‌های جداگانه‌ای برای اقلام ثابت و متغیر سربار وجود ندارد بلکه هردو(اقلام متغیر و ثابت)بر مبنای یک نرخ مشترک بین تولیدات و سفارشات تسهیم‌ روش برای تسهیم هزینه‌های سربار بین تولیدات و سفارشات فقط یک نرخ خواهیم‌ بنابراین استفاده از نرخ‌های متعددی برای تسهیم هزینه‌های سربار بین تولیدات و هر ساعت کار ماشین‌آلات 44/65 ریال و نرخ اقلام متغیر سربار به ازاء تعداد مرتبه‌ سربار بر مبنای این دو نرخ بین تولیدات و سفارشات تسهیم می‌شوند. الف)نتایج تجزیه و تحلیل‌های رگرسیون برای هزینه‌های سربار و ساعات کار مستقیم‌ ب)نتایج تجزیه و تحلیل‌های رگرسیون برای هزینه‌های سربار و سرعت کار ماشین‌آلات‌ ج)نتایج تجزیه و تحلیل‌های رگرسیون برای هزینه‌های سربار و تعداد مرتبه تنظیم ماشین‌آلات‌ نتایج تجزیه و تحلیل‌های رگرسیون(از مبدأ صفر)برای هزینه‌های سربار و ساعت کار نتایج تجزیه و تحلیل‌های رگرسیون چندمتغیره برای هزینه‌های سربار و ساعت کار نتایج تجزیه و تحلیل‌های رگرسیون چندمتغیره(از مبدأ صفر)برای هزینه‌های سربار"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.