Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی عوامل مؤثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 49 تا 64)

کلید واژه های ماشینی : حسابرسان، کیفیت کار دوایر حسابرسى داخلى، حسابرسان مستقل، کار حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان، سبک برخورد حسابرسان مستقل، کار حسابرسان داخلى، تأثیر سبک برخورد حسابرسان مستقل، اتکاء حسابرسان مستقل بر کار، حسابرسى داخلى

مسأله اتکاء حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی و شناخت راه‌کارهایی برای هماهنگ کردن‌ فعالیتهای آنها،با هدف کاهش هزینه حسابرسی،افزایش کارایی فرایند حسابرسی و جلوگیری از دوباره کاریهای‌ احتمالی از دیرباز در سطح جهان مطرح بوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین میزان تأثیر تفاوتهای کیفی دوایر حسابرسی داخلی بر تمایل حسابرسان‌ مستقل،نسبت به استفاده از کار آنها می‌باشد.تحقیق همچنین تأثیر سبک برخورد حسابرسان مستقل،در اختلاف‌نظرهای احتمالی با حسابرسان داخلی را،بر قضاوت حرفه‌ای و میزان اتکاءشان بر کار حسابرسان‌ داخلی،بررسی می‌نماید.افزون بر آن هدف دیگر تحقیق،تلاش برای تعیین تأثیر میزان تجارت حرفه‌ای‌ حسابرسان،بر میزان اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که حسابرسان مستقل،برای تصمیم‌گیری در خصوص اتکا،یا عدم اتکاء بر کار حسابرسان داخلی به کیفیت کار دوایر حسابرسی داخلی توجه می‌نمایند.همچنین نتایج تحقیق‌ حاکی از این است که تفاوت در سبک برخورد حسابرسان مستقل منجر به تصمیم‌گیریهای متفاوتی نسبت به‌ استفاده از کار حسابرسان داخلی می‌شود.اما بین میزان تجربه حسابرسان مستقل و سطح اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی ارتباط معنی‌داری مشخص نشد. کلید واژه‌ها:حسابرس مستقل،حسابرس داخلی،اتکاء بر کار حسابرسان داخلی،کیفیت کار دوایر حسابرسی داخلی،سبک برخورد حسابرسان مستقل در موراد اختلاف‌نظر با حسابرسان داخلی،تجربه‌ حسابرسی مستقل.

خلاصه ماشینی:

"روش اجرای تحقیق باتوجه به اینکه استفاده از خدمات واحد حسابرسی داخلی در کشور ما از گستردگی لازم برخوردار نمی‌باشد و اکثر شرکتهایی که دارای واحد حسابرسی داخلی هستند، شرکتهای سهامی موجود در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند و همچنین بخش عمده، کار حسابرسی مستقل این شرکتها،توسط حسابرسان سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی خصوصی معتبر در شهر تهران انجام می‌شود،جامعه آماری تحقیق،به مدیران و حسابرسان ارشد در مؤسسات حسابرسی خصوصی معتبر شاغل هستند و فهرست اسامی آنها از طرف انجمن حسابداران خبره ایران منتشر شده است،محدود می‌شود. جدول شماره 2 >CS< --> فرضیه اول: بین کیفیت کار دوایر حسابرسی داخلی و میزان اتکاء حسابرسان مستقل بر کار آنها رابطه وجود دارد. همانگونه که از جدول شماره 2 مشخص است X^2 محاسبه شده(7/43)بزرگتر از X^2 جدول(3/841)بوده،بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که بین کیفیت کار دوایر حسابرسی داخلی و میزان اتکاء حسابرسان مستقل بر کار آنها رابطه وجود دارد. فرضیه دوم: بین سبک برخورد حسابرسان مستقل در موارد اختلاف‌نظر با حسابرسان داخلی و میزان اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی رابطه وجود دارد. بنابراین حسابرسان مستقل در تعیین دامنه،حدود و زمان‌بندی آزمونهای محتوایی حسابرسی به برآورد خطر حسابرسی و ریسک کنترل و ارزیابی کیفیت دوایر حسابرسی داخلی پرداخته و چنانچه کار دوایر حسابرسی داخلی از لحاظ کیفی در سطح مطلوبی برآورده شود،می‌توان با استفاده از خدمات حسابرسان داخلی از انجام کارهای تکراری اجتناب ورزید و به این ترتیب موجبات افزایش کارایی و اثربخشی فرآیند حسابرسی را فراهم نمود. در ارتباط با فرضیه دوم،همانگونه که آزمون آماری اجرا شده نشان داد،بین سبک برخورد حسابرسان مستقل و میزان اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی رابطه معنی‌داری وجود داشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.