Skip to main content
فهرست مقالات

محفل فیاض

(1 صفحه - از 49 تا 49)

خلاصه ماشینی:

"نظر به اینکه مرحوم عماد در قید حیات نیستند تا چگونگی آن را یادآوری شوند، لازم می‌دانم مراتب را به شرح زیر به اطلاع برسانم: در صفحات 646، 647، 648 دیوان عماد، شاعر تحت عنوان (نیاز) ملاقات خود را با عالم ربانی مرحوم آیت‌الله حاج آقا محمد فیاض؛ (از اولین استادان دانشگاه تهران) با زبان شعر، شرح داده و به دنبال آن (در انتهای صفحه648) مطالبی درخصوص چگونگی این ملاقات، با زبان نثر بیان داشته «... 2-در دیوان مرحوم عماد (صفحه 648) آنجا که شاعر، شرح ملاقات خود را با مرحوم آیت‌الله حاج‌آقا محمد قیاض (با زبان نثر) بیان می‌کند، چون این مطالب بدنبال اشعار ایشان (تحت عنوان نیاز) نگاشته شده، عنوانی برای آن گذاشته نشده، ولی در کیهان فرهنگی در عنوان آن نگاشته‌اند (در سوگ بهار) که آن هم ارتباطی با مطالب فوق ندارد."

صفحه:
از 49 تا 49