Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد نگرش اقتضائی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران

نویسنده:

ISC (40 صفحه - از 157 تا 196)

کلیدواژه ها : تکنولوژی ،ساختار سازمانی ،مشتریان ،سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ،نگرش اقتضایی ،محیط سازمان ،سنجش مسئولیت ،منابع انسانی

کلید واژه های ماشینی : سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری شرکت‌های آب، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، طراحی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، حسابداری، طراحی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری شرکت‌های، سیستم، نگرش اقتضایی در طراحی سیستم‌های، حسابداری شرکت‌های آب و فاضلاب، کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی، کاربرد نگرش اقتضایی، سیستم حسابداری، نگرش اقتضایی، سازمان، طراحی سیستم، جهت سازگاری سیستم اطلاعاتی حسابداری، تکنولوژی، طراحی سیستم حسابداری، مدیران، طراحی سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت، متغیر، نگرش اقتضایی به حسابداری مدیریت، جهت طراحی سیستم اطلاعات حسابداری، مدیریت، پیکربندی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، ساختار سازمان، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری متداول، تحقیق جهت طراحی سیستم اطلاعات، طراحی سیستم مناسب اطلاعات مدیریت، اقتضایی شرکت‌های آب و فاضلاب، محیط

امروزه،کاربرد نگرش اقتضایی‌1در طراحی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری‌ متداول شده است.نگرش اقتضایی به حسابداری مدیریت براساس این فرض،بنا شده‌ است که به‌طور کلی،یک سیستم حسابداری مناسب و مطلوب برای همه سازمان‌ها در همهء شرایط وجود ندارد.نگرش اقتضایی توصیه می‌کند پیکربندی سیستم‌های‌ اطلاعاتی حسابداری در رابطه با وضعیت خاص هر سازمان ساماندهی شود و برای‌ طراحی شکل مناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری باید تمام متغیرهای مداخله‌ کننده در نظر گرفته شود.مولفه‌های کلیدی،جهت سازگاری سیستم اطلاعاتی‌ حسابداری با شرایط اقتضایی شرکت‌های آب و فاضلاب کشور که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارت از:ساختار سازمانی،تکنولوژی،محیط سازمانی و منابع انسانی است.یافته‌های تحقیق،نشان می‌دهد که سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری این‌ شرکت‌ها،براساس نگرش اقتضایی طراحی نشده‌اند.به تعبیری دیگر در طراحی‌ سیستم‌های مذکور مولفه‌های نگرش اقتضایی از قبیل محیط سازمانی و تکنولوژی، ساختار سازمانی،منابع انسانی لحاظ نگردیدند.

خلاصه ماشینی: "در فرضیهءهای پژوهشی تحقیق،مجموعه‌ای از اندازه‌ها در متغیرهای مورد بررسی در وضعیت موجود با وضعیت متوسط همان متغیرها در اختیار می‌باشد:به‌ عبارتی این دو مجموعه مستقل از یکدیگر نیستند بلکه وابسته به هم هستند:یعنی دو گروه آزمون‌شونده را که هریک جداگانه و به‌طور تصادفی برگزیده شده باشد در اختیار نداشته،بلکه فقط یک گروه آزمودنی،که در آن هر آزمون شونده‌ای را از لحاظ یک‌ متغیر واحد،دو بار اندازه‌گیری شده است. جدول شمارهء(1)طبقه‌بندی شاخص‌های اقتضایی برمبنای میزان اهمیت‌ که در طراحی سیستم مالی مدنظر قرار نگرفته‌اند (به تصویر صفحه مراجعه شود) فرضیهء اصلی:سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری شرکت‌های آب و فاضلاب براساس نگرش اقتضایی‌ طراحی نگردیده است. حال که مشخص گردید آزمودنی‌ها،کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم‌های‌ اطلاعاتی حسابداری را کمتر از حد انتظار می‌دانند،مسیر تحقیق این است که میزان‌ کاربرد هریک از عوامل اقتضایی(ساختار سازمان،تکنولوژی،محیط سازمان و کارکنان)در سیستم حسابداری شناسایی و مورد سنجش قرار گیرد. به عبارتی،محقق‌ در پی آن است که بداند آیا سیستم حسابداری براساس‌"نگرش به درون‌"سازمان‌ طراحی شده است؟آیا سیستم حسابداری،بیشتر برمبنای ارائه نیازهای استفاده‌ کنندگان و ذینفعان در خارج سازمان طراحی شده است یا این که به‌طور عمدهء معیارهای‌ داخلی سازمان شامل ارزیابی عملکرد سنجش مسئولیت دوایر و واحدهای سازمانی،و نقش نیروی انسانی را مدنظر قرار داده است؟ برای این فرضیهء،مقایسه‌ای بین دیدگاه آزمودنی‌ها در مورد میزان کاربرد عوامل‌ محیطی با عوامل منابع انسانی در سیستم حسابداری انجام شده است. فرضیهء فرعی یک این ادعا که میزان تحصیلات آزمودنی‌ها در ادراک و استنباط آنها در کاربرد نگرش اقتضایی در سیستم حسابداری تأثیر دارد را مورد آزمون قرار می‌دهد. فرضیهء فرعی شمارهء دو این ادعا که سابقه خدمت آزمودنی‌ها در ادراک آنها در کاربرد نگرش اقتضایی در سیستم حسابداری تأثیر دارد را مورد آزمون قرار می‌دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.