Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی خصوصیات سیستم های حسابداری صنایع استان خوزستان

نویسنده: ؛ ؛

کلیدواژه ها : سیستم حسابداری ،سیستم حسابداری مالی ،سیستم حسابداری صنعتی ،سیستم‌ حسابداری مدیریت ،هزینه‌های جذبی ،هزینه‌یابی واقعی ،تجزیه و تحلیل صورتهای‌ مالی ،گزارشگری میاندوره‌ای ،روشهای خط ترازنامه‌ای ،هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

کلید واژه های ماشینی : استان خوزستان ،واحدهای صنعتی استان خوزستان ،سیستم‌های حسابداری واحدهای صنعتی ،خوزستان ،بررسی خصوصیات سیستم‌های حسابداری ،حسابداری صنایع استان خوزستان ،خصوصیات سیستم‌های حسابداری ،حسابداری واحدهای صنعتی استان ،سیستم حسابداری مدیریت ،صنعتی استان خوزستان ،واحدهای صنعتی ،واحدهای صنعتی استان ،سیستم‌های حسابداری ،سیستم حسابداری ،استان خوزستان در حسابداری ،خصوصیات سیستم‌های حسابداری صنایع استان ،حسابداری مدیریت ،صنایع استان خوزستان ،حسابداری صنایع استان ،سیستم حسابداری صنعتی ،خصوصیات سیستم‌های ،صنعتی استان ،بررسی خصوصیات ،فرضیهء فرعی شمارهء ،حسابداری صنعتی ،فرضیات ،حسابداری مالی ،خوزستان از میان خصوصیات ،سیستم‌های حسابداری موجود ،سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

تصمیم‌گیری از مهمترین وظایف مدیران و حتی آئینهء تمام‌نمای شغل آنها است. تردیدی نیست که مدیران به‌طور دائم با موقعیتهایی مواجه می‌شوند که نیازمند اتخاذ تصمیمات درست هستند.هم‌چنین،استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی مانند سرمایه‌گذاران‌ و اعتباردهندگان نیز نیاز به تصمیم‌گیری در مورد انجام یا عدم انجام سرمایه‌گذاری و اعطاء اعتبار به واحدهای اقتصادی دارند.در تمام این فرایندها،در صورت استفاده از اطلاعات صحیح و مربوط حسابداری،استفاده‌کنندگان قادر خواهند بود تصمیمات‌ صحیحی را اتخاذ نمایند و فراهم شدن اطلاعات صحیح و مربوط مستلزم استفاده‌ مناسب از تکنیک‌ها و روش‌های حسابداری می‌باشد. این تحقیق به بررسی خصوصیات سیستم‌های حسابداری واحدهای صنعتی استان خوزستان می‌پردازد.این خصوصیات در قالب روشهای مختلف حسابداری و تکنیکهای‌ پیشرفته حسابداری تعریف شد که در واقع هرکدام از این‌روشها و تکنیکها موجب تولید محصول اطلاعاتی متفاوتی برای تصمیم‌گیری می‌شود.نتایج حاصله از این تحقیق،نشان‌ داد که در واحدهای صنعتی استان خوزستان از میان خصوصیات مطرح‌شده برای‌ سیستم‌های حسابداری که در قالب فرضیات تحقیق آورده شده بود،روش هزینه‌یابی‌ واقعی،روش هزینه‌یابی جذبی،روش میانگین موزون برای ارزیابی موجودیها،تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و گزارشگری میان‌دوره‌ای استفاده می‌شوند.همچنین، خصوصیات استفاده از جداول استهلاک قانون مالیاتهای مستقیم،داشتن یک رقم‌ مشخص به‌عنوان مرز مابین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای و سیستم حسابداری‌ مدیریت نیز در سیستم‌های حسابداری واحدهای صنعتی مورد مطالعه،وجود دارند. لیکن در شرکتها مذکور روشهای خط ترازنامه‌ای برای محاسبه ذخیره مطالبات‌ مشکوک الوصول و روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت بکار گرفته نمی‌شوند. تحقیق حاضر،همچنین تأثیر سطح تحصیلی و سابقه خدمت آزمودنی‌ها که به‌عنوان‌ متغیرهای تعدیل‌کننده تحقیق در نظر گرفته شده‌اند،را مشخص نموده و این نتیجه‌ حاصل شد که این دو متغیر در سطح ادراک آزمودنی‌ها در پاسخ به سئوالات پرسشنامه‌ تحقیق تأثیر معنی‌داری ندارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.